Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Actualisering van de regelgeving over de administratieve, budgettaire en beheerscontrole: Koninklijk Besluit van 20 mei 2022

Publication date
29 september 2022

De administratieve, begrotings- en beheerscontrole is een geheel van regels die de overheid oplegt voor alle begrotingswerkzaamheden en voor de uitvoering van de begroting. Dit nieuwe koninklijk besluit trekt het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en budgettaire controle in en vervangt het. Het bevat de algemene regels en procedures die moeten worden toegepast.

 • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Koninklijk Besluit van 16 november 1994 ?

  • Het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie.
  • Indien voor een dossier het gezamenlijke akkoord van de minister van Begroting en de minister van Ambtenarenzaken vereist is, kan het akkoord van de minister van Begroting pas worden gevraagd na ontvangst van het akkoord/de instemming van de minister van Ambtenarenzaken.
  • De verwerking van dossiers is aan termijnen gebonden
  • De termijn voor de behandeling van beroepen tegen een ongunstig advies van de Inspectie van Financiën is teruggebracht van 20 tot 15 dagen
  • De regelgeving rond overheidsopdrachten en personeelsdossiers is bijgewerkt
  • De bedragen voor overheidsopdrachten zijn nu exclusief BTW
  • Er zijn nieuwe drempels vastgesteld op basis van een interne risicoanalyse van de Inspectie van Financiën.

  Dit nieuwe besluit is in werking getreden op 30 mei 2022.

  Wil je meer weten over de federale begroting?

   

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Federale overheid steunt Prideweek

  Publication date
  31 mei 2023
  De afgelopen week stond volledig in het teken van de lgbtqia+-gemeenschap. Zo was er de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie en de Pride, de jaarlijkse parade van de...
 • Ministerraad: uitbreiding diplomavoorwaarden

  Publication date
  30 mei 2023
  De Ministerraad van 26 mei 2023 keurde een project van koninklijk besluit goed houdende diverse maatregelen inzake selectie en diplomavoorwaarden in de federale overheid.