Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ambtenaren verdiepen zich in feedbackcultuur

Publication date
22 maart 2023

Met de FOD BOSA willen we een open feedbackcultuur implementeren binnen de federale overheid. Om elke overheidsmedewerker daar warm voor te maken, organiseerden we een event waar het concept werd toegelicht vanuit verschillende invalshoeken.

 • Wat houdt een open feedbackcultuur precies in en waarom kiezen we ervoor? Op deze vragen wilden we tijdens het event een antwoord geven. Iets waar veel mensen duidelijk benieuwd naar waren: het event werd ter plekke bij de BOSA bijgewoond door zo’n 50 hr-medewerkers, terwijl ruim 700 andere overheidsmedewerkers online mee volgden.

  Toonbeeld van feedback

  Het event, dat een voormiddag lang duurde, startte met een toespraak van Petra De Sutter, minister van Ambtenarenzaken. Daarin had ze het over het belang van een feedbackcultuur voor het welzijn van de federale overheidsmedewerkers. Maar evengoed kan zo’n cultuur helpen om de missie van iedere overheidsorganisatie te realiseren.

  Ze sprak ook een ambitieus doel uit. “Ik wil van de federale overheid een toonbeeld van feedback maken. Binnen alle federale organisaties moet het doorlopend geven, ontvangen en vragen van feedback een evidentie zijn, een essentieel onderdeel van de organisatiecultuur.”

  Theorie en praktijk

  Na de minister was het de beurt aan FOD BOSA-medewerkers om het thema vanuit een wetenschappelijk standpunt toe te lichten, op basis van een onderzoeksrapport van de Université Catholique de Louvain. Ze gaven ook een overzicht van de stappen die al gezet werden om een feedbackcultuur binnen de federale overheid te implementeren en blikten vooruit op wat er nog in de pijplijn zit.

  Om de implementatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, kunnen overheidsorganisaties blijven rekenen op de steun van de FOD BOSA: er komt een inventarisatie van leeropportuniteiten aan, een geüpdatete communicatiekit en beeldmateriaal ter verduidelijking. Bij deze ondersteuningsmiddelen zal er ook aandacht zijn voor de federale waarden vertrouwen en respect en voor alles wat met diversiteit en inclusie te maken heeft.

  Ook heel interessant was het stuk van Klaartje Huyge, hr-verantwoordelijke van de Stad Gent, die kwam vertellen over de open feedbackcultuur die een aantal jaar geleden bij de Gentse stadsdiensten is ingevoerd. Om er een succes van te maken, benadrukte ze dat het belangrijk is om linken te leggen tussen hr-gebieden, bijvoorbeeld als het gaat over competentiemodellen. Ook kan je niet zonder de nodige steun van het management en is het noodzakelijk om elke medewerker te betrekken. Tot slot is het cruciaal dat leidinggevenden een voorbeeldrol opnemen.

  Resultaten van enquête toegelicht

  Aan het eind van het event gingen we nog dieper in op de resultaten van een enquête die recent polste naar de huidige ervaringen van federale ambtenaren met feedback. Een analyse van de resultaten, met de belangrijkste vaststellingen op een rijtje, zullen we later nog delen. Maar toch al dit: het valt op dat mensen die iets met gekregen feedback doen, vervolgens ook weer meer feedback krijgen. Ook opmerkelijk is dat een groot deel van de medewerkers aarzelen om feedback aan hun leidinggevende te geven, terwijl dat voor die laatste ook heel waardevol kan zijn, zo blijkt.

  Alles bij elkaar werd het zo een boeiende en leerrijke voormiddag. Al was er ook plaats voor lichtheid en humor: tussen de sprekers door speelden twee acteurs korte improvisatiescènes waarin ze verschillende aspecten van feedback belichtten. Het zorgde voor herkenbare situaties, al toonden ze eerder hoe het niet moet.

  Herbekijk opname van event

  Kon je zelf niet deelnemen of wil je bepaalde delen van het event nog eens herbekijken? Bekijk hieronder dan integraal het event.

  Voor wie zich nog verder wil verdiepen in alles wat met een open feedbackcultuur te maken heeft, verzamelden we enkele interessante artikelen, studieverslagen en een filmpje over dit onderwerp. Je kan al de bijkomende info via deze Padlet-link bekijken.

Deel dit artikel

Meer nieuws