Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ambtenaren worden opgeleid om digitale kloof te dichten

Publication date
30 maart 2022

Nog steeds maken veel mensen geen gebruik van digitale overheidsdiensten. Om die digitale kloof te dichten, lanceren we ‘Connectoo’, een nieuwe online opleiding die tegen 2024 liefst 10.000 ambtenaren moet omturnen tot digitale helpers die de burgers kunnen bijstaan.

Connectoo is een intitatief dat uitgaat van de BOSA, in samenwerking met Bibliotheken Zonder Grenzen en Agoria, waarmee we iedere burger toegang willen geven tot digitale overheidsdiensten. Hoewel alsmaar meer mensen een beroep doen op de onlinediensten van overheden, waagt nog steeds zowat de helft van de Belgische bevolking zich er niet aan. Het gebrek aan persoonlijk contact, een tekort aan digitale competenties of wantrouwen spelen daarbij een rol. Door ambtenaren op te leiden als digitale helper willen we daar verandering in brengen.

Opleiding op twee niveaus

Ambtenaren van alle overheden in ons land zullen vanaf mei dit jaar al kunnen deelnemen aan de Connectoo-opleiding. Zij kunnen een brevet halen op basis- of expertenniveau. Dat tweede niveau is er in de eerste plaats voor overheidsmedewerkers die het dichtst bij de burger staan en vaak fysiek contact hebben, waardoor ze ook het grootste verschil kunnen maken. De ambitie is om 5.000 ambtenaren per jaar op te leiden, tot een totaal van 10.000 tegen 2024.

De online opleiding zal ontwikkeld worden door Bibliotheken Zonder Grenzen, een organisatie die al meerdere jaren workshops geeft aan digitaal kwetsbare personen en ook ervaring heeft in het opleiden van professionals tot digitale helpers. De ambtenaren zullen allerlei vaardigheden aangeleerd krijgen waarmee ze de burger op weg kunnen helpen.

Hieronder lees je om welke vaardigheden het precies gaat, wat ook een beter beeld geeft van hoe de burgers uiteindelijk zullen worden bijgestaan.


Connectoo - basisniveau

Connectoo - expertenniveau

 • Inzicht krijgen in de uitdagingen van digitale inclusie
 • De typische problemen herkennen
 • Het aanbod aan online overheidsdiensten kennen
 • Snel het digitale niveau van een gebruiker kunnen inschatten
 • De gebruiker begeleiden bij de toegang tot essentiële diensten, met name:
  • CSAM
  • MyMinfin
  • MyPension
  • MyHealth
 • Toegang tot officiële documenten via eBox
 • De juiste tussenpersonen vinden voor het uitvoeren van procedures
 • Weten hoe je een procedure op een educatieve manier moet uitleggen
 • Het concept inclusie integreren in de dagelijkse werkzaamheden
 • De vaardigheden op basisniveau
 • De gebruiker stap voor stap begeleiden bij de verschillende stadia die toegang geven tot essentiële diensten
 • Een echte begeleidende houding ontwikkelen, weten hoe gerust te stellen, te motiveren, enz.
 • De juiste vragen stellen en het uitdrukkingsniveau aanpassen aan de mogelijkheden van de gebruiker

Jack Hamande, directeur-generaal van het DG Digitale Transformatie binnen de FOD BOSA, is tevreden met deze nieuwe opleiding:

“Connectoo heeft tot doel de contacten met de administratie menselijker te maken en de invoering van digitale diensten te vergemakkelijken, zodat niemand achterblijft in het digitaliseringsproces. Het is bedoeld voor elke ambtenaar die wil bijdragen tot het verkleinen van de digitale kloof in ons land.”

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws