Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ambtenarenzaken: harmonisering van het zorgverlof

Publication date
11 januari 2023
Quelqu'un pose une main réconfortante sur l'épaule

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regeling inzake het zorgverlof van contractuele en statutaire ambtenaren verder harmoniseert.

Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.

Met het oog op de gelijke behandeling van contractuele en statutaire ambtenaren worden de volgende wijzigingen aan de federale verlofregeling gemaakt:

 • de invoering van het recht om een flexibele werkregeling voor zorgdoeleinden te vragen voor statutaire personeelsleden
 • de toekenning van het geboorteverlof aan alle vaders, inclusief zij die niet samenwonen met de moeder van het kind
 • de invoering van een bezoldigd zorgverlof van vijf werkdagen voor statutaire personeelsleden ter vervanging van het huidige verlofstelsel van het uitzonderlijk verlof wegens overmacht van vier werkdagen
 • de regeling van de bezoldiging voor contractuele personeelsleden die een zorgverlof van vijf dagen bekomen

Stappen vóór de inwerkingtreding

 • Vakbondsonderhandelingen 
 • Advies van de Raad van State
 • Handtekening van de Koning
 • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • In het Staatsblad: Work Life Balance

  Publication date
  28 november 2023
  Het koninklijk besluit van 21 november 2023 tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de Work Life Balance als omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het...
 • Ministerraad: omstandigheidsverlof pleeggezinnen

  Publication date
  27 november 2023
  De Ministerraad van 24 november 2023 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het verlofbesluit waardoor pleegkinderen volledig op dezelfde voet geplaatst...