Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

BCAPH: evaluatieverslag 2022

Publication date
15 juni 2023
Een persoon met een handicap draagt een koptelefoon en gebruikt een brailletoetsenbord van een computer.

In 2022 lag de tewerkstellingsgraad van personen met een (erkende) handicap in de federale overheid op 1,09%, een cijfer dat min of meer stabiel blijft tegenover het jaar voordien. Er is één federale organisatie die het quotum van 3% behaalt. Dat blijkt uit het nieuwste evaluatieverslag van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH), die tegelijk met een reeks aanbevelingen komt.

 

In 2021 had 1,06% van de federale overheidsmedewerkers een handicap, in 2022 ging het om 1,09%. Ook al is er een lichte stijging, toch gaat het veeleer om een symbolische toename. Er is dus nog werk aan de winkel om het vastgelegde quotum van 3% te behalen binnen de federale overheid (i.e. 45 organisaties en instellingen, waaronder ook de federale politie). Momenteel haalt enkel de Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die 3%-doelstelling. In zestien organisaties is er wel een bescheiden stijging.

Belangrijke nuance is wel dat alle cijfers gebaseerd zijn op vrijwillige verklaringen van medewerkers. Dat betekent dat er een potentiële onderschatting is van het aantal federale ambtenaren met een handicap. Toch zijn het de meest representatieve gegevens die beschikbaar zijn.

Aanbevelingen om beter te doen

Naast een analyse van de huidige toestand op het vlak van tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheid, komt de BCAPH ook met 12 aanbevelingen voor de federale regering, bedoeld om de cijfers verder richting het quotum van 3% te stuwen.

Zo wil het BCAPH onder meer dat de tewerkstelling van personen met een handicap op de agenda wordt gezet van het Belgisch EU-voorzitterschap in 2024, dat het effect van nieuwe selectie-initiatieven op lange termijn gemeten wordt en dat er meer budget wordt vrijgemaakt voor de werving, inclusie en het behoud van personen met een handicap. Alle aanbevelingen vormen een samenhangend geheel: hoe meer er uitgevoerd worden, hoe meer stappen er gezet worden om die 3%-doelstelling te realiseren.

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws