Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Belgisch Staatsblad: nieuwe ontwikkelingen op het vlak van het federaal integriteitsbeleid

Publication date
03 juli 2023
image

Het koninklijk besluit van 18 april 2023 geeft voor het eerst een wettelijke basis aan het integriteitsbeleid door integriteitsactoren een organisatorische architectuur te bieden waarbinnen ze hun opdracht met volle legitimiteit kunnen uitvoeren.

Het koninklijk besluit van 18 april 2023 betreffende het integriteitsbeleid en het integriteitsmanagement binnen sommige organisaties van de federale uitvoerende macht en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2023 en werd van kracht op 2 juli 2023.

 

Het koninklijk besluit:

  • geeft uitvoering aan een aantal internationale verdragen en in dat kader geformuleerde aanbevelingen op het vlak van integriteit;
  • richt het Bureau Integriteit op binnen de BOSA en omschrijft zijn opdrachten;
  • bepaalt dat elke federale overheidsdienst een integriteitscoördinator dient aan te stellen die binnen zijn organisatie het integriteitsbeleid en de uitvoering ervan coördineert en ondersteunt;
  • definieert de taken van de integriteitscoördinator en benadrukt dat deze voldoende ondersteuning en middelen moet krijgen om zijn taken met succes te kunnen uitvoeren;
  • zorgt voor de oprichting en de opdrachten van het federaal netwerk van integriteitscoördinatoren;
  • legt de planning van en de rapportering over de uitvoering van het integriteitsbeleid vast
  • voorziet een jaarverslag over het integriteitsbeleid en integriteitsmanagement in de federale publieke sector;  
  • bepaalt de aanstelling en de opdrachten van meldingsfacilitators die melders dienen te informeren en adviseren over de meldingssystemen in de federale overheid, en hen te begeleiden doorheen het meldingsproces.

 

Meer informatie

Deel dit artikel

Meer nieuws