Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

BOSA ondertekent Inclusive panels-charter

Publication date
20 april 2022

Nico Waeyaert, voorzitter van de FOD BOSA, heeft op 19 april het Inclusive panels-charter getekend. Vanaf nu zullen alle evenementen van de FOD BOSA en de sprekers die er geprogrammeerd staan aan verschillende inclusiviteitscriteria moeten voldoen.

Met de ondertekening van dit charter engageert de FOD BOSA zich om aandacht te hebben voor de diversiteit van sprekersgezelschappen op de eigen events, zowel interne als externe.

Waarvoor staat het charter?

Het Inclusive panels-charter is een initiatief dat het belang wil duidelijk maken van diverse sprekersgezelschappen, met mensen van verschillende afkomst, leeftijd en geslacht. Meer dan 120 organisaties ondertekenden het charter al en engageren zich zo om de principes in de praktijk te brengen.

Wat is meerwaarde?

Diverse sprekersgezelschappen zorgen voor nieuwe, rijke en complementaire inzichten. Ze zijn ook een correcte afspiegeling van de maatschappij en het personeelsbestand van de FOD BOSA, net zoals ze een inspirerend voorbeeld kunnen zijn voor het publiek en de klanten. Door voor een gevarieerd panel te kiezen, wordt iedereen bovendien naar waarde geschat, of het nu personen van binnen de FOD BOSA zijn of daarbuiten.

Wat is impact op events?

De FOD BOSA engageert zich om:

  • elk event op een toegankelijk uur te laten plaatsvinden, rekening houdend met specifieke familiesituaties (denk bijvoorbeeld aan alleenstaande ouders)
  • ontvankelijk te zijn voor vragen tot aanpassingen van deelnemers met een handicap en er vervolgens ook rekening mee te houden, zodat er een inclusief evenement tot stand komt
  • op zoek te gaan naar Belgische en Europese experts uit verschillende domeinen via de platformen die te vinden zijn via de site van Inclusive panels.

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws