Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Budgettaire toestand België: actualisatie voor 2023 en meerjarenraming voor 2024-2028

Publication date
23 maart 2023
Business man Accounting Calculating Cost Economic budget putting Row and coin Write Finance ,investment and saving concept

Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een actualisatie gemaakt van de budgettaire toestand voor 2023 voor entiteit I (die de federale overheid en de sociale zekerheid omvat) en entiteit II (die de Gemeenschappen en Gewesten en lokale overheden omvat). Er werd ook een raming gemaakt voor de jaren 2024 tot 2028.

(update)

In het op 16 maart 2023 gepubliceerde rapport werd een inconsistentie vastgesteld in de transferten vanuit de primaire uitgaven naar de Sociale Zekerheid. Dit heeft een te verwaarlozen impact op de raming van het saldo en de schuld voor 2024 die echter aanzienlijk oploopt naar 2028.

 

De ramingen van het Monitoringcomité zijn onder meer gebaseerd op de macro-economische parameters van de Economische begroting van 16 februari 2023 en de Economische vooruitzichten 2023-2028 van 23 februari 2023, opgesteld door het Federaal Planbureau.

De ramingen van het Monitoringcomité zijn onder meer gebaseerd op de macro-economische parameters van de Economische begroting van 16 februari 2023 en de Economische vooruitzichten 2023-2028 van 23 februari 2023, opgesteld door het Federaal Planbureau.

Dit zijn de voornaamste vaststellingen op basis van de ramingen (2022 zijn nog steeds voorlopige ramingen):

Begrotingstekort voor Entiteit I:

  • 2,8 % van het bbp of 15,4 miljard euro in 2022.
  • 3,6 % van het bbp of 20,5 miljard euro in 2023.
  • Loopt op tot 4,9 % van het bbp of 33,4 miljard euro in 2028.

Begrotingstekort voor Gezamenlijke overheid:

  • 4,1 % van het bbp of 22,5 miljard euro in 2022.
  • 4,8 % van het bbp of 27,4 miljard euro in 2023.
  • Loopt op tot 5,4 % van het bbp of 36,6 miljard euro in 2028.

Schuldgraad voor Gezamenlijke overheid:

  • 105,2 % van het bbp in 2022.
  • 106,4 % van het bbp in 2023.
  • Loopt op tot 115,9 % van het bbp in 2028.

 

Download het volledige rapport over de ramingen. (PDF, 2.56 MB)

Deel dit artikel

Meer nieuws