Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Burgers krijgen kans om toekomstvisie voor land te delen

Publication date
04 mei 2022

De federale regering lanceerde recent, met de steun van de FOD BOSA, het platform eenlandvoordetoekomst.be, waar burgers hun ideeën kunnen delen over de toekomst van onze democratie en staatsstructuur. Alle input wordt uiteindelijk in een verslag overgemaakt aan de federale regering en het parlement.

Vrouw werkt op laptop

Hoe moet onze toekomstige staatsstructuur eruitzien? Welke rol ziet de burger voor zichzelf? En hoe organiseren we het best verkiezingen? Het zijn slechts enkele van de open vragen, samengesteld door een team van onafhankelijke experts, waarop iedere Belg ouder dan 16 jaar nog tot en met 5 juni kan antwoorden via eenlandvoordetoekomst.be.

Ieders mening doet ertoe

Dit initiatief sluit aan bij de ambitie die de federale regering vastlegde in het regeerakkoord: enerzijds een modernere en efficiëntere staatsstructuur voorbereiden, met democratische vernieuwing, en anderzijds meer rechtstreekse participatie van burgers toelaten in de politieke besluitvorming. De BOSA staat hierbij in voor de promotie van het online platform naar het grote publiek toe.

Alle voorstellen en aanbevelingen die via eenlandvoordetoekomst.be binnenkomen zullen uiteindelijk door de betrokken experts verwerkt worden in een rapport dat publiek beschikbaar zal zijn en aan de federale regering en het parlement wordt bezorgd, die zich er verder door kunnen laten inspireren.

Deel van breder proces

Het online platform maakt bovendien deel uit van een breder proces, met name het Dialoogplatform dat zich richt op de toekomst van het Belgisch federalisme. Dit Dialoogplatform omvat verder thematische werkgroepen binnen de overheid, een deliberatief proces in de Kamer voor het uitdiepen van onderwerpen in burgerpanels of gemengde panels waar ook parlementsleden bij aansluiten en een dialoog onder politieke vertegenwoordigers.

Meer info

Hoe meer input de federale regering krijgt, hoe beter. Aarzel dus niet om ook zelf je mening te delen en (sommige van) de open vragen te beantwoorden op eenlandvoordetoekomst.be!

Deel dit artikel

Meer nieuws