Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Connectoo viert zijn tweejarig bestaan

Publication date
26 juni 2024

De digitalisering van de overheidsdiensten neemt steeds meer toe. De FOD BOSA heeft de connectoo-opleiding ontwikkeld om mensen met een digitale kloof te helpen navigeren in deze online wereld en hun administratieve taken vlotter te laten verlopen.

Samen strijden tegen de digitale kloof

" "

De Koning Boudewijnstichting publiceerde de Barometer voor digitale inclusie, waarin we het volgende lezen: “Ongeveer 30% van de Belgen heeft al hulp gezocht bij het gebruik van onlinedienstverlening. Dit percentage stijgt tot 34% bij personen die digitaal kwetsbaar zijn en tot 53% bij personen met een lage scholing. Dit toont het belang aan om in te zetten op ondersteuningsnetwerken rond digitale vaardigheden.”

En dat doen we ook! Dankzij de connectoo-opleiding, die we in juni 2022 lanceerden, kregen meer dan 1200 overheidsmedewerkers de nodige opleiding. Deze opleiding reikt overheidsmedewerkers tools aan waarmee ze de Belgische burger kunnen helpen met hun online administratieve verrichtingen en helpt hen ook om de tools en applicaties voor de burgers beter uit te werken.

Meer weten?

Wil je meer weten over connectoo en wat we de afgelopen 2 jaar hebben bereikt?Raadpleeg het activiteitenverslag

Deel dit artikel

Meer nieuws