Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De digitalisering van de federale overheid in cijfers

Publication date
01 augustus 2022

Onze levens zijn tegenwoordig doordrongen van de online toepassingen. Vanuit de federale overheid wordt dan ook sterk ingezet op digitale dienstverlening, iets waar de FOD BOSA elke dag aan werkt. Dat we er steeds beter in slagen om burgers en ondernemingen te bedienen via digitale weg, bewijzen enkele cijfers.

De federale overheid maakt al een hele tijd nadrukkelijk werk van digitalisering. In dat proces neemt de BOSA de leiding: onze organisatie staat in voor de ontwikkeling en coördinatie van allerlei digitale tools, met als finaal doel een vlotter contact met burgers en ondernemingen. Uiteraard zien we er ook op toe dat minder digitaal onderlegde mensen niet uit de boot vallen, maar het is duidelijk dat we steeds meer mensen bereiken via digitale weg.

Op ons Digital Dashboard tonen we hoe ver de digitalisering staat. Aan de hand van een indexcijfer kan je de evolutie zien van het digitaal gebruik van overheidsdiensten door de burger, ondernemingen en de overheidsorganisaties zelf. Tijdens de coronacrisis nam dat gebruik weinig verrassend stevig toe, maar ook recentere cijfers geven blijk van een verdere stijging. Die toename zie je ook bij enkele concrete diensten.

Digitaal gebruik door burgers

Heel wat online overheidstoepassingen maken gebruik van de Federal Authentication Service of kortweg FAS. Het is een authenticatiesysteem waarbij je identiteit gecontroleerd wordt om je toegang te geven tot een beveiligde toepassing.

 • 250 miljoen authenticaties in 2021, een stijging van 85% t.o.v. 2020.

De eBox is een elektronische brievenbus waarmee je als burger berichten van overheidsdiensten gecentraliseerd en op een veilige manier kan ontvangen.

 • Meer dan 2,7 miljoen unieke gebruikers in de eerste helft van 2022
 • Halfweg 2022 gebruiken 412 overheidsorganisaties de elektronische brievenbus, tegenover 253 een jaar eerder.

Digitaal gebruik door overheden

De Federal Service Bus is een beveiligd platform voor het uniform uitwisselen van elektronische berichten tussen overheidsdiensten.

 • Meer dan 580 miljoen transacties in de eerste helft van 2022, een stijging met 40% tegenover dezelfde periode in 2021.

Digitaal gebruik door ondernemingen

Via het Mercurius-platform kunnen ondernemingen hun e-facturen indienen bij de federale overheid en nagaan in welke mate ze al verwerkt zijn.

 • 650.000 ontvangen e-facturen in de eerste helft van 2022, een stijging met 78% tegenover dezelfde periode in 2021.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Update: SCOPE (PersoSelfService) is opnieuw bereikbaar

  Publication date
  18 augustus 2022
  Deze morgen lieten we je weten dat SCOPE onstabiel en beperkt was. Sindsdien werkte ons technisch team aan een oplossing van het probleem. De SCOPE-toepassing is intussen opnieuw...
 • Spilindex overschreden in juli

  Publication date
  02 augustus 2022
  Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, stijgen de wedden in de publieke sector twee maanden later met 2%.