Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De FOD BOSA bereikt een veelbelovend partnerschap met Tunesië

Publication date
02 mei 2023
Poignée de main - handdruk

De FOD BOSA ontwikkelde een analysetool van de Tunesische loonmassa. Deze tool kan aan verschillende overheidsdiensten worden aangepast. Een eenvoudige maar efficiënte oplossing.

Op verzoek van het Tunesische ministerie van Ambtenarenzaken ontwikkelde de FOD BOSA in samenwerking met de FOD Financiën, een tool om de cijfers van de Tunesische loonmassa over een periode van 10 jaar (2010-2020) te analyseren. Je kan er ook rapporten mee opstellen waarmee je bepaalde beslissingen of de behoefte aan extra middelen kan beargumenteren.

Een eenvoudige maar efficiënte oplossing

Dit is de eerste keer dat deze cijfers kunnen worden gevisualiseerd en gebruikt voor rapportagedoeleinden, nuttig voor de besluitvorming. Deze tool, die een breder en nauwkeuriger beeld geeft van de Tunesische loonmassa, is aan de Tunesische beleidsmakers gegeven als leidraad voor hun beleid en besluitvorming.

Dankzij deze tool werden op basis van de analyse van de cijfers en de complementariteit van de werkzaamheden van de FOD Financiën en de FOD BOSA aanbevelingen gedaan aan het Tunesische ministerie.

Op internationaal vlak is dit een dienst die België, via de FOD BOSA, als expert ontwikkelde om tegemoet te komen aan de behoeften van Tunesië.

 

Een tool die aan de behoeften kan worden aangepast

Deze tool kan op lange termijn worden gebruikt omdat het naar behoefte kan worden aangepast met nieuwe gegevens. Het kan ook worden aangepast aan verschillende overheidsdiensten.

 

Bekijk de video voor meer informatie.

 

Deel dit artikel

Meer nieuws