Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De spilindex werd niet bereikt in december

Publication date
03 januari 2023
Graphique / grafiek

Aangezien de spilindex niet overschreden werd in december 2022 bedraagt hij nog steeds 125,60.

De spilindex voor de sociale toelagen en de wedden in de publieke sector werd bereikt in november 2022. Sinds 1 januari 2023 bedraagt de nieuwe verhogingscoëfficiënt 1,999.  Deze verhogingscoëfficiënt wordt gebruikt bij de berekening van de wedde en van alle vergoedingen en toelagen die in januari 2023 met 2% gestegen zijn.

 

Meer info?

Deel dit artikel

Meer nieuws