Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Deel je IT-oplossing voor verwerking van e-facturen

Publication date
22 augustus 2022

Alle overheden moeten elektronische facturen die aan de Europese norm voldoen, kunnen ontvangen en verwerken. Om een beter zicht te krijgen op de bestaande IT-oplossingen voor e-facturatie bij overheidsopdrachten, lanceerde de FOD BOSA, in samenwerking met technologiefederatie Agoria, een procedure waarmee we bedrijven oproepen om hun oplossing te publiceren.

Via deze procedure willen we de oplossingen voor e-facturatie bij overheidsopdrachten in kaart brengen. Op die manier kunnen potentiële gebruikers, met name ondernemingen die optreden als leverancier en , een geïnformeerde keuze maken uit het aanbod. Bovendien genereren we zo meer aandacht voor de Belgische IT-sector in z’n geheel.

Boost voor e-facturatie

Het informeren van potentiële gebruikers is cruciaal om van de overstap naar e-facturering bij overheidsopdrachten een succes te maken, wat op zijn beurt een essentiële stap is in de richting van het veralgemenen van elektronische facturatie.

Interoperabiliteit versterken

Het publiek maken van een overzicht aan IT-oplossingen kan door de IT-sector bovendien worden aangegrepen om interoperabiliteitsproblemen aan te pakken, zodat de oplossingen beter op elkaar afgestemd raken. Ondernemingen die reeds betrokken zijn bij overheidsopdrachten krijgen een bijkomende stimulans om in toenemende mate gebruik te maken van elektronische facturen.

Voor wie?

Elke onderneming die actief is in de IT-sectoren die producten of diensten heeft ontwikkeld, op de markt brengt of ter beschikking stelt om elektronische facturen uit te reiken die aan de Europese norm voldoen, kan zijn oplossing publiceren.

Zorg ervoor dat jouw oplossing voor het verwerken van e-facturen gepubliceerd wordt: dien een dossier in! Voor vragen en meer info kan je mailen naar e-invoicing@bosa.fgov.be.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Maak kans op de Inclusieprijs 2024

  Publication date
  21 juni 2024
  Wil je een inclusieve actie van jouw organisatie zichtbaar maken? Goede praktijken uitwisselen tussen federale organisaties? Jouw organisatie laten schitteren en kans maken op een...
 • Ministerraad: managementfuncties

  Publication date
  19 juni 2024
  Op 26 april keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de regelgeving rond de managementfuncties in de FOD's, de POD's en ION's.
 • Talent Exchange-netwerk voortaan geleid door FOD BOSA

  Publication date
  14 juni 2024
  Via Talent Exchange kunnen (federale) ambtenaren een tijdelijke job uitoefenen binnen een andere overheidsorganisatie. Een ondersteunend netwerk ziet toe op de goede werking van...