Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Eindejaarsraming: tekort van 6% voor begroting in 2021

Publication date
10 februari 2022

Uit een voorlopige raming van de budgettaire toestand van ons land voor het afgelopen begrotingsjaar 2021, opgemaakt door de FOD BOSA, blijkt dat er een tekort is van 6% van het bbp, wat neerkomt op ongeveer 30 miljard euro.

""

Dit tekort geldt voor de gezamenlijke overheid, een term die slaat op de federale, regionale en lokale overheden, aangevuld met de sociale zekerheid. Het cijfer wordt sterk beïnvloed door de impact van de vele maatregelen die de verschillende regeringen hebben genomen in het kader van de coronapandemie. De kosten daarvoor lopen op tot ongeveer 13,8 miljard euro. Als je deze uitgaven buiten beschouwing laat, dan komen we op een geraamd tekort van 3,2% van het bbp in plaats van 6%.

Het totale tekort ligt wel 10 miljard euro lager dan geraamd in oktober 2021. Ook de schuldgraad zou in 2021 dalen met 4,2 procentpunt bbp ten opzichte van 2020 en wordt voorlopig geraamd op 108,6 % van het bbp.

Onder voorbehoud

Het is belangrijk om te benadrukken dat de meeste van de gehanteerde gegevens nog altijd ramingen zijn. De cijfers kunnen de komende maanden dus nog evolueren. 

Lees hier de volledige nota over de eindejaarsraming.

infovisual_government_budget_202202_nl

Deel dit artikel

Meer nieuws