Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Energiebesparingsplan in federale overheidsgebouwen

Publication date
23 september 2022
Vrouwelijke ingenieur in een technische ruimte

De ministerraad van 23 september 2022 keurde het energiebesparingsplan in federale overheidsgebouwen goed.

 • In het kader van het federaal crisisplan voor de sterk stijgende energieprijzen heeft de federale regering op 31 augustus 2022 beslist een reeks maatregelen en aanbevelingen te nemen om het energieverbruik in alle federale overheidsgebouwen te verminderen

 • Doelstelling

  Het is de bedoeling om het verbruik tussen 1 oktober 2022 en 31 maart 2023 met 15% te verminderen ten opzichte van het gemiddelde verbruik over de laatste vijf jaar.

 • Welke maatregelen en aanbevelingen worden genomen?

  • De temperatuur in alle federale overheidsgebouwen tot 19 graden verlagen.

  • Het gebruik van airconditioning reguleren (tot een maximum van 27 graden)

  • De verlichting in de federale gebouwen en monumenten tussen 19 en 6 uur uitschakelen.

  • Bepaalde gebouwen tijdelijk afsluiten of per gebouw sommige verdiepingen tijdelijk afsluiten in functie van de effectieve bezetting.

  Deze maatregelen en aanbevelingen kunnen worden aangepast aan de epidemiologische situatie en om rekening te houden met mensen met een medische uitzondering. 

 • In welke gebouwen?

  • Sommige maatregelen gelden voor alle federale overheidsgebouwen.

  • Andere maatregelen zijn vooral van toepassing in kantoorgebouwen  

  • Andere maatregelen zijn niet van toepassing in bepaalde gebouwen, b.v. gebouwen waar 24 uur per dag onthaal en toezicht vereist zijn of gebouwen waar specifieke vochtigheids- en temperatuuromstandigheden vereist zijn voor de opslag van documenten (b.v. archieven) en kunstwerken en collecties.  

  • Voor overheidsgebouwen waar aan personen huisvesting en begeleiding wordt geboden (gevangenissen, gesloten centra, ...), moeten de diensten in deze gebouwen een actieplan met energiebesparende maatregelen opstellen, rekening houdend met de wettelijke vereisten inzake de huisvesting van deze personen.

 • Wanneer zijn de maatregelen en aanbevelingen van toepassing?

  De meeste maatregelen en aanbevelingen zijn van toepassing vanaf 26 september 2022. Sommige maatregelen zullen pas op 1 oktober in werking treden, zodat er voldoende tijd is voor de functionele tenuitvoerlegging ervan. Sommige maatregelen moeten op lange termijn worden uitgevoerd, ongeacht de seizoensgebondenheid. Andere maatregelen zullen in de komende verwarmingsseizoenen worden voortgezet. 

 • Uitvoering, monitoring en overleg

  • De 3 colleges van de voorzitters (van de ’s en ’s, de  en de )  zijn belast met de uitvoering van de verplichtingen en aanbevelingen in de overheidsgebouwen.

  • De administraties moeten de stand van zaken over de genomen maatregelen uiterlijk op 5 december 2022 overmaken aan de Regie der Gebouwen. Een geconsolideerd verslag met de stand van zaken over de genomen maatregelen en het energieverbruik zal aan de ministerraad van 23 december 2022 worden voorgelegd.

  • De minister van Ambtenarenzaken kan de vakbondsorganisaties van het Comité B raadplegen over de uitvoering van de maatregelen en aanbevelingen. Indien nodig kan deze uitvoering in het licht van het overleg worden aangepast.

 • Meer info

  In de lijst van verplichtingen en aanbevelingen (PDF, 91.07 KB) die in federale gebouwen moeten worden uitgevoerd.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Mult-eMediatt: de nieuwe naam voor eMediatt

  Publication date
  25 juni 2024
  eMediAtt verandert zijn naam en wordt Mult-eMediatt. Vanaf nu kan de arts het attest niet alleen naar Medex versturen, maar ook naar andere bestemmelingen (mutualiteit…).
 • Maak kans op de Federale Inclusieprijs 2024

  Publication date
  21 juni 2024
  Wil je een inclusieve actie van jouw organisatie zichtbaar maken? Goede praktijken uitwisselen tussen federale organisaties? Jouw organisatie laten schitteren en kans maken op een...