Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Europese sancties tegen Rusland inzake overheidsopdrachten

Publication date
03 augustus 2022
un homme est devant son ordinateur et regarde des papiers

Het koninklijk besluit van 14 juli 2022 betreffende de beperkende maatregelen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2022. Er werden richtlijnen opgesteld om aanbesteders te begeleiden bij deze afwijkingsprocedure.

Richtlijnen voor aanbesteders

Na de inval van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Raad sancties genomen tegen Rusland. Deze sancties zijn geformaliseerd in Verordening (EU) nr. 833/2014 en sommige ervan hebben rechtstreeks betrekking op overheidsopdrachten. 

Het Koninklijk besluit van 14 juli 2022 (PDF, 363.82 KB) wijst de bevoegde autoriteit aan en bepaalt de procedure voor verzoeken om afwijking. Het trad in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, 2 augustus 2022.

Er werden richtlijnen opgesteld om aanbesteders te begeleiden bij deze afwijkingsprocedure.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Roadshow: 2de pensioenpijler

  Publication date
  05 december 2022
  Sinds 1 januari 2020 genieten bijna 27.000 federale contractuele personeelsleden van een tweede pensioenpijler. Om de informatie over dit nieuwe voordeel te verspreiden, bezoekt...
 • Ziekteverzuim in 2020 en 2021: verslag Medex

  Publication date
  30 november 2022
  Medex (Bestuur van de medische expertise) blikt terug op de ziekteafwezigheid van federale ambtenaren in 2020 en 2021. De COVID-19-pandemie heeft een sterke invloed uitgeoefend...