Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federaal integriteitsbeleid krijgt duw in rug

Publication date
07 september 2023
image

Op 5 september organiseerde de FOD BOSA de openingszitting van het netwerk van integriteitscoördinatoren in aanwezigheid van Petra De Sutter, minister van Ambtenarenzaken. Deze coördinatoren spelen een belangrijke rol binnen het federale integriteitsbeleid. Maar wat houdt dat beleid eigenlijk in?

Via integriteitsbeleid en -beheer worden medewerkers aangezet om de normen en waarden binnen de federale overheid te respecteren en ervoor te zorgen dat ze het algemeen belang boven het persoonlijke plaatsen. Dat laatste is immers essentieel om het vertrouwen bij de burger af te dwingen. Wanneer dat vertrouwen afneemt, vermindert ook de steun voor beslissingen van de overheid, wat dan weer een gevaar voor de democratie inhoudt.

Wettelijke basis voor integriteitsbeleid

Dankzij het het Koninklijk Besluit van 18 april 2023 is er voor het eerst een wettelijke basis voor het integriteitsbeleid. Sindsdien kunnen alle betrokken partijen terugvallen op de nodige omkadering waarbinnen ze hun opdracht kunnen uitvoeren. Van al die actoren die hun stempel drukken op het integriteitsbeleid zijn de coördinatoren, met hun leidende rol, de belangrijkste.

Netwerk biedt steun

Het federale netwerk van integriteitscoördinatoren (FNIC) 

is een platform voor het delen van kennis, expertise en beste praktijken op het gebied van integriteitsbeleid en -beheer. 

Tijdens de openingssessie werd de ondersteunende rol van de FNIC belicht, waarbij het uitwisselen van goede praktijken en co-creatie centraal staan.

Lancering Europees project

De eerste bijeenkomst van de integriteitscoördinatoren viel samen met de lancering van het Technical Support Instrument (TSI), een initiatief van de Europese Commissie dat zal worden uitgevoerd door de OESO.

Op Belgisch niveau moet hiermee de integriteit binnen de federale overheid versterken worden. Het project krijgt een subsidie van 700.000 euro en loopt nog tot en met maart 2025.

Tijdens deze periode zullen de FOD BOSA en de Federale Interne Audit werk maken van een aantal integriteitsdoelstellingen. Concreet streven we er onder meer naar een toolkit voor integriteitscoördinatoren uit te werken en praktische methoden uit te tekenen om integriteitsbepalingen bij overheidsopdrachten toe te passen.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Maak kans op de Inclusieprijs 2024

  Publication date
  21 juni 2024
  Wil je een inclusieve actie van jouw organisatie zichtbaar maken? Goede praktijken uitwisselen tussen federale organisaties? Jouw organisatie laten schitteren en kans maken op een...
 • Ministerraad: managementfuncties

  Publication date
  19 juni 2024
  Op 26 april keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de regelgeving rond de managementfuncties in de FOD's, de POD's en ION's.
 • Talent Exchange-netwerk voortaan geleid door FOD BOSA

  Publication date
  14 juni 2024
  Via Talent Exchange kunnen (federale) ambtenaren een tijdelijke job uitoefenen binnen een andere overheidsorganisatie. Een ondersteunend netwerk ziet toe op de goede werking van...