Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federaal platform om opleidingen te beheren

Publication date
04 juli 2024

In december 2023 gunde de FOD BOSA de overheidsopdracht ‘Talent-LXP’ voor de talentbeheertoepassing ‘Cornerstone OnDemand’ (CSOD). De lancering van de eerste functionaliteiten van dit platform komt er in oktober 2024 aan!

De doelstellingen van het project

Op korte termijn

De eerste doelstelling van het Talent-LXP project is het vervangen van de opleidingsbeheertool die de BOSA en zijn federale klanten gebruiken (ITMA & IAAS, Itma-as-a-service). Het gaat dan over:

  • klassikale of online opleidingssessies met een trainer,
  • online zelfstudie,
  • conferenties en andere leerevenementen.

De reden hiervoor? Het einde van de technische ondersteuning voor SAP Learning, voorzien voor 2027. Maar meer dan dat, dankzij de nieuwe tool kunnen we het 'as a service' aspect verder ontwikkelen en het federaal opleidingspotentieel bundelen. Dit zal de federale leerstrategie "Leren om te groeien" ondersteunen, met een individueel recht op opleiding van 5 dagen per jaar

Op langere termijn

Het uiteindelijke doel van het nieuwe systeem is om het beheer van leren dynamischer te maken en in handen te leggen van de lerende medewerker. Om dit te bereiken zal het systeem gebruik maken van algoritmes voor aanbevelingen op basis van het profiel en het loopbaan- en ontwikkelingsplan van een medewerker.

Hiermee wordt de basis gelegd voor een talentbeheertool, gevoed door kunstmatige intelligentie, die in de toekomst kan worden uitgebreid met andere functionaliteiten. Talentbeheer omvat immers alles wat te maken heeft met het aantrekken, ontwikkelen, beoordelen en de mobiliteit van personeel, ook al is de gegunde opdracht hiervoor momenteel beperkt tot personeelsontwikkeling.

 

Klanten van het project

De klanten opgenomen in de wet van 1993

De federale organisaties die als 'verplichte klanten' van BOSA opgesomd worden in de wet van 22 JULI 1993 krijgen gratis toegang tot het Talent-LXP platform en kunnen ten volle genieten van de functionaliteiten die geleidelijk worden uitgerold.

Het personeel van de ‘verplichte’ klanten kan de opleidingscatalogus van BOSA blijven raadplegen op de BOSA-website, maar kan zich voortaan inschrijven via het nieuwe platform dat toegankelijk is via de website van BOSA.

Klanten die niet onder de wet van 1993 vallen

Zogenaamde 'derde klanten' blijven tot het einde van ITMA (gepland voor eind 2026) toegang hebben tot het verbruik van opleidingen uit de federale catalogus die BOSA beheert in het ITMA-portaal, afhankelijk van de ondertekende overeenkomsten (hetzelfde geldt voor de IAAS-catalogus gewijd aan NSA Rail). De FOD BOSA bekijkt momenteel hoe klanten ‘van derden’ toegang kunnen krijgen tot de BOSA-opleidingen eens ITMA is stopgezet.

Het personeel van ‘derde klanten’ kan zich niet rechtstreeks inschrijven voor opleidingen. Zij moeten contact opnemen met de SPOC L&D (single-point-of-contact Learning & Development) van hun organisatie, die hen inschrijft voor opleidingen via het ITMA-portaal totdat dit eind 2026 wordt stopgezet.

Timing van het projet

Oktober 2024: pilootfase

De eerste fase is oktober 2024, de datum voor de levering van de TMS-functionaliteiten (training management system) van Talent-LXP, met inbegrip van een verbinding met het eCAMPUS-leerplatform. De door BOSA beheerde federale opleidingscatalogus en de 'as a service'-catalogi van bepaalde 'piloot'-klanten van IAAS (RSZ, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Justitie) die BOSA host voor de federale organisaties, worden naar dit systeem overgezet. Ook de personeelsgegevens die voornamelijk afkomstig zijn van de applicaties Persopoint en Actinidia/Arno, worden overgezet, in overeenstemming met GDPR-verplichtingen. De 65.000 federale personeelsleden kunnen dan verbinding maken met deze toepassing en zich inschrijven voor de opleidingen die ze wensen. De betrokken hr-afdelingen kunnen de catalogi en inschrijvingen beheren.

December 2024: finale migratie

De rest van de IAAS-catalogi wordt in december 2024 in een tweede fase naar het systeem gemigreerd en blijft dus tot dan in ITMA beheerd, nl. DG Persopoint van de FOD BOSA; FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; FOD Sociale Zekerheid; FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen, Leefmilieu; Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten; FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) ; Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW); Hulpkas voor Ziekte -en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Andere potentiële toekomstige klanten kunnen op een later tijdstip hun catalogi in dit federale systeem aanmaken, maar pas wanneer alle functionaliteiten geleverd zijn.

2025-2026: uitbreiding talent

In 2025 evolueert deze tool naar een LXP (Learning Experience Platform) dat de verschillende opleidingscatalogi verbindt die gehost worden op andere systemen, zowel federaal als privé. Het doel is om het aanbod van opleidingen en het verzamelen van statistische gegevens zo veel mogelijk uit te breiden. In 2026 worden de functionaliteiten opgewaardeerd tot een TXP (Talent Experience Platform) waarin BOSA de competenties laadt uit het federale model en de functiebeschrijvingen, door Crescendo eraan te koppelen. Zo wordt het gemakkelijker om de loopbaanontwikkeling en de opvolging van talent binnen teams te beheren (Career & Succession Management). Het systeem identificeert de competenties die we hebben verworven en de competenties die we moeten ontwikkelen voor onze rol en ten opzichte van de behoeften van ons team.

Ondersteuning bij verandering

Er is een heel wat ondersteuning gepland voor verplichte klanten die overstappen van het ITMA-platform naar het CORNERSTONE-platform. Voor de technische beheerders van het systeem (BOSA & pilootprojecten) zijn er al opleidingen aan de gang. In september en december staan er nog meer opleidingen op het programma voor beheerders, secretariaten en opleidingsverantwoordelijken. Eindgebruikers van het systeem (cursisten, teamverantwoordelijken en opleiders) krijgen toegang tot informatiemateriaal.

De pilootklanten waren betrokken bij de functionele workshops en het testen van het nieuwe systeem. Het is voor hen dan ook gemakkelijker om hun gegevens te migreren vanaf de lancering in oktober 2024. BOSA contacteert doorlopend andere IAAS-klanten om hen te helpen bij de migratie van hun catalogi in december 2024.

Heb je vragen?

Contacteer ons

Deel dit artikel

Meer nieuws