Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federal Inclusion Awards: dien je kandidatuur in tussen 19 augustus en 23 september 2022

Publication date
27 juli 2022
Potloden van verschillende kleuren

Het Federaal Netwerk Diversiteit en Inclusie organiseert in nauwe samenwerking met de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) een nieuwe editie van de Inclusion Award wedstrijd, voorheen bekend als de Diversity & Inclusion Awards.

Deel dit artikel

Meer nieuws

  • Spilindex overschreden in juli

    Publication date
    02 augustus 2022
    Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, stijgen de wedden in de publieke sector twee maanden later met 2%.