Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

FOD BOSA neemt deel aan een rondetafelgesprek over diversiteit en inclusie in de overheid

Publication date
24 april 2023
Photo de Ben Smeets, Etienne Devaux, François Sénémaud et Aurore Despontin

Op uitnodiging van de Franse ambassade nam onze FOD op 21 april deel aan een rondetafelgesprek over diversiteit en inclusie in de overheid.

 • Dat is een mooie erkenning van onze expertise en onze dagelijkse inzet in dit domein. Onze ondersteunt actief het transversale diversiteitsbeleid dat we samen met de klanten voeren, en steunt ook het federaal netwerk diversiteit onder voorzitterschap van de RVA. Die steun neemt verschillende vormen aan: actieplannen, hervormingen, (co)financiering van acties, organisatie van jaarlijkse evenementen zoals de federale inclusiedag, uitwisseling van expertise en advies aan de politieke wereld. 

  Deze deelname gaf de bevoorrechte bilaterale samenwerking tussen Frankrijk en België concreet vorm, de deelnemers bespraken er  gemeenschappelijke uitdagingen en inspirerende successen. Zo brachten we ook het handvest ter bevordering van de genderdiversiteit in de panels in de praktijk. Dat handvest werd ook door onze FOD ondertekend en gaat over diversiteit naar gender en expertise. 

  Het Franse publiek bestond voornamelijk uit afgestudeerden van de Ecole Nationale d'Administration (ENA) die in België of bij de Europese instellingen werken. Het Belgische publiek bestond uit topmanagers, experten van het ederaal netwerk diversiteit en van federale administraties. De zestigtal deelnemers konden er tijdens een gezellig moment ook hun netwerk uitbreiden en goede praktijken uitwisselen.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Maak kans op de Inclusieprijs 2024

  Publication date
  21 juni 2024
  Wil je een inclusieve actie van jouw organisatie zichtbaar maken? Goede praktijken uitwisselen tussen federale organisaties? Jouw organisatie laten schitteren en kans maken op een...
 • Ministerraad: managementfuncties

  Publication date
  19 juni 2024
  Op 26 april keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de regelgeving rond de managementfuncties in de FOD's, de POD's en ION's.
 • Talent Exchange-netwerk voortaan geleid door FOD BOSA

  Publication date
  14 juni 2024
  Via Talent Exchange kunnen (federale) ambtenaren een tijdelijke job uitoefenen binnen een andere overheidsorganisatie. Een ondersteunend netwerk ziet toe op de goede werking van...