Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

FOD BOSA neemt deel aan een rondetafelgesprek over diversiteit en inclusie in de overheid

Publication date
24 april 2023
Photo de Ben Smeets, Etienne Devaux, François Sénémaud et Aurore Despontin

Op uitnodiging van de Franse ambassade nam onze FOD op 21 april deel aan een rondetafelgesprek over diversiteit en inclusie in de overheid.

 • Dat is een mooie erkenning van onze expertise en onze dagelijkse inzet in dit domein. Onze ondersteunt actief het transversale diversiteitsbeleid dat we samen met de klanten voeren, en steunt ook het federale diversiteitsnetwerk onder voorzitterschap van de RVA. Die steun neemt verschillende vormen aan: actieplannen, hervormingen, (co)financiering van acties, organisatie van jaarlijkse evenementen zoals de federale inclusiedag, uitwisseling van expertise en advies aan de politieke wereld. 

  Deze deelname gaf de bevoorrechte bilaterale samenwerking tussen Frankrijk en België concreet vorm, de deelnemers bespraken er  gemeenschappelijke uitdagingen en inspirerende successen. Zo brachten we ook het handvest ter bevordering van de genderdiversiteit in de panels in de praktijk. Dat handvest werd ook door onze FOD ondertekend en gaat over diversiteit naar gender en expertise. 

  Het Franse publiek bestond voornamelijk uit afgestudeerden van de Ecole Nationale d'Administration (ENA) die in België of bij de Europese instellingen werken. Het Belgische publiek bestond uit topmanagers, experten van het federale diversiteitsnetwerk en van federale administraties. De zestigtal deelnemers konden er tijdens een gezellig moment ook hun netwerk uitbreiden en goede praktijken uitwisselen.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Het project nieuw competentiemodel

  Publication date
  26 mei 2023
  Het competentiemodel vormt de basis voor alle jobs binnen de federale overheid. Tijdens selectie- of promotiegesprekken bij de federale overheid komen een deel van de vragen...