Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

FOD BOSA steunt reeks nieuwe diversiteits- en inclusieprojecten

Publication date
25 oktober 2022
""

Al voor de dertiende keer op een rij lanceerde de FOD BOSA begin dit jaar de oproep aan federale organisaties om een financieringsaanvraag in te dienen voor projecten in verband met diversiteit, inclusie en gelijke kansen. Ondertussen is de keuze gemaakt. Maak kennis met de projecten die op onze steun kunnen rekenen!

 • Bij de geselecteerde projecten komt de BOSA tussen voor 80% van alle kosten, voor het resterende bedrag staat de betrokken overheidsorganisatie zelf nog in. Via deze co-financiering willen we onze rol spelen als katalysator van best practices binnen de federale overheid en federale waarden zoals maatschappelijke verantwoordelijkheid en respect omzetten in de praktijk.

  Dit zijn alle geselecteerde projecten die recht hebben op financiering, opgelijst per overheidsorganisatie:

  • RIZIV
   • Multiculturele diversiteit en solidariteit: culinaire teambuilding met bedeling van maaltijden aan kwetsbare personen
  • FOD Economie
   • Diversity Award: opleiding over diversiteit voor 40 personen
   • Opleiding over diversiteit en inclusie voor hr-medewerkers 
   • Employer branding met focus op inclusie: externe talenten met diverse achtergrond aantrekken, deelname aan vier jobbeurzen
  • FOD Justitie
   • ‘Hr op de boterham’: infosessie voor hr-medewerkers over gender, inclusief focus op LGBTQIA+
   • Inclusive leadership, met focus op personen met LGBTQIA+-achtergrond: tools voor managers voor een inclusief teammanagement
   • Opleiding over LGBTQIA+, in samenwerking met Transgender Information Point: sensibiliseren van het personeel
   • Beleid tegen grensoverschrijdend gedrag, in samenwerking met Sensoa: opleiding over seksueel ongewenst gedrag, in het bijzonder binnen de context van een gevangenis

     
  • FOD Mobiliteit en Vervoer
   • Workshop over handicap: bevorderen van kennis rond het thema bij het personeel
   • Webinar over inclusie: bewustmaking over de impact van onbewuste vooroordelen en over werken met een divers cliënteel

     
  • FOD Volksgezondheid
   • Anysurfer: digitale toegankelijkheid van de website bevorderen om zo op termijn het WCAG-label te halen, meer bepaald volgens de Web Content Accessibility Guidelines 2.1
   • Campagne over inclusie: inclusieve employer branding

     
  • FOD Sociale Zekerheid
   • Voorzien van gebarentaaltolk op evenementen in het kader van redelijke aanpassingen.

  In totaal financiert de FOD BOSA dit jaar een dikke 100.000 euro ter ondersteuning van deze projecten, een kleine 35.000 euro komt van de organisaties zelf. Aarzel dus niet om met je organisatie in de toekomst ook een project op te zetten dat inclusie bevordert. Wij staan klaar om de nodige steun te bieden!

  Het koninklijk besluit van 13 augustus 2022 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap is in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2022 gepubliceerd.   

  Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws