Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In gesprek met Ann Goossens en Luc Mabille

Publication date
13 mei 2022

Maak kennis met Ann Goossens, directeur-generaal van het DG Federale Accountant en Procurement, en met Luc Mabille, directeur-generaal van het DG Begroting en Beleidsevaluatie.

Luc Mabille - Ann Goossens

Gesprek met Ann Goossens

Foto van Ann Goosens, DG Federal Accountant & Procurement

Wat is voor jou, als directeur-generaal van het DG Federale Accountant en Procurement sinds 1 augustus 2021, de grote uitdaging?

Ik heb er momenteel twee grote: één in het domein van Federale Accountant en één bij Procurement.

Voor Federale Accountant is de grootste uitdaging technologisch. FEDCOM, onze ‘on premise’ oplossing wordt na 2027 niet meer ondersteund door SAP. Dat lijkt nog veraf, maar als je weet hoe lang het geduurd heeft om FEDCOM te implementeren bij alle ’s, is het nu wel tijd om daarmee te starten.

Het opent ook wel perspectieven: we staan voor de keuze om te gaan voor een volledig nieuwe implementatie, een technische upgrade, of iets daartussenin. Om ons daarbij te helpen lanceerden we met KPMG een studie. Samen bekijken we wat de beste keuze is voor BOSA en haar klanten. Daarbij stellen we ook de vraag wat we kunnen doen voor de instellingen: gaan we voor FaaS of wordt het een andere oplossing? Dit vraagstuk willen we voor het einde van het jaar beantwoorden, om vervolgens een concreet plan en traject voor onze klanten uit te tekenen. Het is duidelijk dat dit een project voor jaren zal zijn. En daarvoor – en dan maak ik meteen even de link naar mijn collega Luc Mabille – is natuurlijk ook wel budget nodig.

Aan de andere kant is er het luik Procurement, waar een nieuw, modulair e-procurementplatform wordt gebouwd. Daarbij voorzien we ook een link met FEDCOM en FaaS. Zo komen we tegemoet aan de belangrijkste vraag van onze klanten: een totaalzicht op hun overheidsopdrachten, inclusief het verbruik op die contracten. Dit zit nu in de laatste rechte lijn richting oplevering eind dit jaar om begin volgend jaar te kunnen lanceren.

Als ik er dan nog een derde mag aan toevoegen: (nog) meer focus op de dienstverlening aan onze klanten. Ik heb tot nog toe veel gesproken over systemen, maar ook processen zijn belangrijk en vooral mensen die ervoor zorgen dat alles op een goede manier werkt en dat onze klanten en stakeholders hun weg vinden in de soms complexe wereld van overheidsboekhouden en overheidsopdrachten. Het is onze ambitie om hen daar nog meer in te begeleiden en te ondersteunen. Daarom willen we meer in contact treden met onze klanten. Uiteindelijk is BOSA een dienstverlenende FOD, en daar willen we verder op inzetten.

De boekhouding is nauw verbonden met de begroting, die onder de verantwoordelijkheid van een ander DG valt. Hoe werk je samen met je collega Luc Mabille, directeur-generaal van dit DG?

Er zijn inderdaad nauwe contacten tussen Luc, mezelf en onze beide diensten.  

Uiteraard is er het financiële luik, waarbij Luc de begroting voor zijn rekening neemt en de boekhouding die door mijn DG wordt behartigd. Zeker ten tijde van de begrotingsopmaak zijn er frequent overlegmomenten tussen onze beide diensten.

Een tweede connectie is te vinden in het rapporteringsverhaal vanuit BICC. Vanuit de FOD’s zijn er veel behoeften geformuleerd naar rapportering toe. DG BB, samen met DG IOD-IT en DG FAP heeft dit in handen genomen om in kaart te brengen wat we vandaag hebben, wat we kunnen aanbieden en wat de mogelijkheden en moeilijkheden hierbij zijn en dit niet alleen technisch, en budgettair, maar het moet ook een future-proof oplossing zijn. Voor dit vraagstuk willen we in de loop van dit jaar een oplossing kunnen aanbieden.

Daarnaast is er nog een link naar aanleiding van het vervolgtraject van FEDCOM en FaaS. We willen de noodzaak voor verandering aangrijpen om aanpassingen en verbeteringen aan te brengen. Met inspraak van onder andere DG BB, maar uiteraard ook van onze klanten.

Tenslotte hebben we ook samen het overleg met de stafdirecteuren B&B terug opgestart. Dat was de afgelopen jaren een beetje stilgevallen. In dit forum voor overleg en kennisdeling kan gelijk welk onderwerp de revue passeren. Zo stond er al de roadmap van FEDCOM en FaaS op de agenda, maar ook het budgettraject en verbeteringen die daar kunnen aangebracht worden, de rapportering in BICC en het gebruik van KPI’s.

Dus je ziet, onze beide diensten zijn op verschillende vlakken met elkaar geconnecteerd en dat geldt voor zowat alle afdelingen binnen BOSA. Als BOSA zorgen we voor een robuust en service gericht kader, waardoor de andere FODs zich meer op de eigen kerntaken kunnen focussen. 

Gesprek met Luc Mabille

Foto van Luc Mabille, DG Begroting & Beleidsevaluatie

Sinds 1 juni 2021 ben je directeur-generaal van het DG Begroting en Beleidsevaluatie. Eén van de grote uitdagingen voor jou in de komende maanden is de begroting toegankelijker te maken voor het grote publiek, hoe zie je dit?

Dit project is inderdaad zeer belangrijk omdat de huidige presentatie van de begroting dateert uit een tijd vóór computers. Wij willen een presentatie van de begroting voorstellen die nuttig is voor professionals (beheerders van de FKP, parlementsleden) met een uitgebreidere en gemakkelijkere toegang, maar ook om deze begroting leesbaarder te maken voor burgers die willen weten wat er aan de verschillende onderwerpen wordt besteed.

In een tweede fase willen we ook duidelijker en meer beschikbare begrotingsverantwoordingen toevoegen. Dit project zal derhalve in verschillende fasen en over verschillende jaren worden uitgevoerd. Het doel is een eerste resultaat te bereiken tegen augustus-september 2022, d.w.z. voor de begroting 2023.

De begrotingsaangelegenheden hangen nauw samen met de boekhouding, die onder de bevoegdheid valt van een ander DG, het DG Boekhouding en Overheidsopdrachten. Hoe werk je samen met je collega Ann Goossens, directeur-generaal van dit DG?

De begroting en FEDCOM zijn twee delen van hetzelfde continuüm: de begroting bereidt het basisproduct voor dat in FEDCOM wordt gebruikt. De taak van de begroting bestaat erin de gegevens voor te bereiden die deel zullen uitmaken van de begroting, d.w.z. die deel zullen uitmaken van de basis van het door FEDCOM beheerde uitgavenproces. Er zijn dus veel interacties: wanneer de begroting klaar is met haar taak, begint de taak van Ann Goossens.

Er is ook een nauw verband tussen boekhouding en begrotingscontrole. Voor de begroting wordt regelmatig gebruik gemaakt van de FEDCOM-database om het van de uitgaven en de beschikbaarheid van middelen te bekijken. Wij werken ook samen aan de uitvoering van de wet van 2003, met inbegrip van de afronding van het Koninklijk Besluit dat het hele uitgavenproces zal organiseren en van een regelgevende basis zal voorzien.

Er vinden zeer regelmatig bijeenkomsten en overleg plaats tussen de twee DG's op verschillende niveaus.

Deel dit artikel

Meer nieuws