Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Herziening van de federale waarden

Publication date
03 oktober 2022

De federale waarden, die de basis vormen van onze opdracht als openbare dienst, zijn gemoderniseerd om beter op de veranderde realiteit in te spelen.

De waarden zijn van toepassing op alle federale overheidsdiensten: 's, 's, wetenschappelijke instellingen, 's en 's.

Zo zijn ze de dagelijkse leidraad van iedere medewerker van de federale overheid. Ze doen ook dienst als aanvulling op de specifieke waarden die elke organisatie vooropstelt, waarden die verband houden met hun eigen missies.

 

Vijf federale waarden vormen het kader voor ons handelen als overheidsmedewerkers.

2 waarden zijn eigen aan de missie van de federale overheid:

  • Algemeen belang
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid

3 waarden zijn gekoppeld aan de verwachte houding in onze professionele context :

  • Respect
  • Vertrouwen
  • Professionalisme

 

Samen met het deontologisch kader vormen de federale waarden de ethische basis die door alle federale personeelsleden wordt gedeeld.

 

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws