Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het model Customer Success Management

Publication date
28 november 2022

Het model Customer Success Management slaat aan. Hier zijn de laatste nieuwtjes en te nemen acties. 

Klantenrelatiebeheer 1. Beheer van je hr-vragen en aanvragen  

Als hr-professionals gebruik je steeds vaker het contactformulier en wij danken je alvast daarvoor. Dit contactformulier maakt een geharmoniseerd beheer van al je vragen en aanvragen mogelijk. Het brengt je rechtstreeks in contact met de juiste persoon die zo snel mogelijk op je vraag reageert.   

Om het jaar af te ronden, zijn we blij te kunnen zeggen dat er nu een contactformulier is voor het volledige hr-aanbod dat op de website van de BOSA wordt beschreven. Je moet niet langer een (persoonlijke of gezamenlijke) e-mail sturen of de naam van de verantwoordelijke van de afdeling kennen. We moedigen het gebruik van het formulier graag aan.   

2. Strategische vergaderingen CSM  

Dankzij de strategische CSM-vergaderingen spraken we met de P&O-directeurs/hr-managers al over de verschillende hr-domeinen. Nogmaals dank aan de RSZ, de FOD Beleid en Ondersteuning, de FOD Economie, de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Mobiliteit en Vervoer voor onze zeer rijke uitwisselingen!  

Tijdens het netwerk van de directeuren P&O op 10 november is opgeroepen om in 2023 een strategische CSM-bijeenkomst te organiseren met de andere federale organisaties. Interesse? De directeur P&O kan contact opnemen met Sonia Mendoza.    

 

Wij willen graag van jouw ervaring een succes maken!  

 

Contact 

Voor meer informatie over Customer Success Management kan je terecht op onze website.  

Heb je vragen over dit relatiemodel op hr-gebied? Stuur ze via het contactformulier.  

Deel dit artikel

Meer nieuws