Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het opmaken van de jaarrekeningen: een van de taken van de FOD BOSA

Publication date
11 mei 2022

De jaarrekeningen omvatten de balans, de resultatenrekening (geheel van de kosten en opbrengsten), de toelichting en de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen.

Budget

Deze zijn noodzakelijk voor verschillende partijen: 

De jaarrekeningen moeten jaarlijks door het Rekenhof gecertificeerd worden.

Bij het indienen van de jaarrekeningen moet de BOSA verschillende wettelijke termijnen respecteren. Dankzij de inspanningen van de FOD BOSA is de eerste deadline gehaald voor de controle van het Rekenhof van de rekeningen over het jaar 2021. De FOD BOSA zal verder samenwerken met de alle betrokken partijen om zijn taken tot een goed einde te brengen:

  • de wettelijke termijnen respecteren
  • de opmerkingen van het Rekenhof analyseren en oplossen
  • de rekeningen zo getrouw mogelijk voorstellen.

Deel dit artikel

Meer nieuws