Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In het Staatsblad: aangepaste beoordeling bij medische, sociale of familiale problemen

Publication date
19 april 2024
Twee vrouwen die kijken naar een laptopscherm.

Omzendbrief 732 geeft aanbevelingen voor het ondersteunen van een personeelslid met medische, sociale of familiale problemen. Ze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2024.

 

Het doel van deze omzendbrief is te herinneren aan de verschillende mogelijkheden die het koninklijk besluit inzake de beoordeling biedt om de functie of de prestatiedoelstellingen van een personeelslid met medische, sociale of familiale problemen aan te passen.

De brief herinnert er ook aan dat een feedbackcultuur een vruchtbare bodem vormt voor een regelmatige dialoog tussen personeelsleden en hun verantwoordelijken, en zo de duurzame inzetbaarheid van personeelsleden garandeert. Deze regelmatige communicatie helpt om een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij het beoordelingsproces. In deze context is het mogelijk om snel en constructief te reageren wanneer een personeelslid medische, sociale of familiale problemen heeft.

Bovendien worden in de brief andere manieren belicht om tegemoet te komen aan de professionele behoeften van een personeelslid dat dit soort problemen ondervindt. Dan gaat het onder meer over heroriëntatie om professionele redenen, loopbaanbegeleiding en bepaalde opleidingen.

Lees meer

Deel dit artikel

Meer nieuws

  • Ontdek de MyGov.be-app!

    Publication date
    14 mei 2024
    De FOD BOSA heeft een nieuwe mijlpaal bereikt met de lancering van onze nieuwste app, MyGov.be! Deze app is ontworpen om jouw interactie met overheidsdiensten eenvoudiger en...