Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In het Staatsblad: omstandigheidsverlof zwangerschapsverlies

Publication date
28 juni 2024
drop on a feather

Het koninklijk besluit van 9 juni 2024 dat een omstandigheidsverlof van 2 werkdagen bij zwangerschapsverlies vastlegt, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2024. Het koninklijk besluit van 19 november 1998 rond de verloven en afwezigheden wordt hierdoor aangepast.

Dit omstandigheidsverlof

 • wordt toegekend vanaf het begin tot en met 180 kalenderdagen zwangerschap
 • volgt direct op het zwangerschapsverlies
 • is voor zwangere personeelsleden die geconfronteerd worden met zwangerschapsverlies
 • is voor de personeelsleden wiens wordt geconfronteerd met zwangerschapsverlies.

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Publicatie van de verordening ecodesign

  Publication date
  22 juli 2024
  Op 28 juni laatstleden werd de verordening (EU) 2024/1781 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen...
 • Omzendbrief Belangenconflicten

  Publication date
  22 juli 2024
  Op 8 juli 2024 werd de omzendbrief van 11 juni 2024 betreffende Overheidsopdrachten-Deontologie-Belangenconflict-Draaideurconstructie ('revolving doors') gepubliceerd in het...