Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In het Staatsblad: ziekte zonder attest van 2 naar 3 dagen

Publication date
19 oktober 2022
image

Het Koninklijk besluit van 18 september 2022 dat het koninklijk besluit van 19 november 1998 (verlofbesluit voor federale personeelsleden) rond het ziektebriefje wijzigt, is op 19 oktober 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Nieuwe bepaling

  • het maximum aantal keer dat men kan afwezig zijn voor één dag wegens ziekte zonder attest wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd van twee naar drie keer op jaarbasis.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2023. Tegen die datum wordt de info op de BOSA-site en het KB van 19 november 1998 aangepast.

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws