Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hr-experts gezocht voor wetenschappelijk adviescomité

Publication date
07 februari 2022

De FOD BOSA ondersteunt de verschillende federale overheidsorganisaties op het vlak van human resources. Om de strategieën, praktijken en tools binnen dit domein nog beter op punt te stellen, willen we een wetenschappelijk adviescomité opzetten. Daarvoor zijn we op zoek naar meerdere onderzoekers met hr-expertise.

Voor de federale overheid werken meer dan 60.000 mensen en voortdurend is er ook nood aan vers bloed. Dat maakt het hr-beleid tot een stevige uitdaging, iets waar de BOSA als gangmaker dagelijks aan werkt. Om dat nog beter te doen, willen we samen met de hulp van onderzoekers het bestaande beleid onder de loep nemen en verbeteringen aanbrengen, onderbouwd door wetenschappelijke bevindingen.

Opdracht van adviescomité

Maar wat verwachten we nu van de wetenschappers die we zoeken? Als lid van het wetenschappelijk adviescomité zal hun rol erin bestaan om adviezen te geven over:

  1. instrumenten, methodes en strategieën inzake human resources, hoofdzakelijk met het oog op de selectie, de rekrutering en de ontwikkeling van het personeel, de beroepsoriëntatie en de evaluatie van de personeelsleden tijdens hun loopbaan;
  2. belangrijke tendensen en vernieuwingen op het gebied van human resources;
  3. de deontologie bij de selectie, rekrutering en ontwikkeling van het personeel en bij de beroepsoriëntatie en evaluatie van de personeelsleden.

Praktische werking

De FOD BOSA zoekt in totaal twaalf wetenschappers, die zullen aangesteld worden voor een (hernieuwbare) periode van zes jaar. De bedoeling is dat het adviescomité minstens drie keer per jaar samenkomt.

Hier vind je meer info over het gezochte profiel van de onderzoekers, wat we hen concreet te bieden hebben en hoe de selectie verloopt.

Dien kandidatuur in

Ben of ken je de geknipte persoon? Kandidaten mogen hun cv tegen ten laatste 1 maart 2022 doorsturen naar koen.beirens@bosa.fgov.be en christine.daems@bosa.fgov.be.

Maak daarvoor wel gebruik van onze cv-template.

Nog vragen?

Bijkomende info kan je verkrijgen via Koen Beirens, te bereiken via koen.beirens@bosa.fgov.be of 0495 86 42 65.

Deel dit artikel

Meer nieuws