Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Index april 2024

Publication date
30 april 2024
Business man Accounting Calculating Cost Economic budget putting Row and coin Write Finance ,investment and saving concept

De spilindex werd overschreden in april 2024. In de overheidssector worden de lonen, toelagen en vergoedingen 2 maanden na het bereiken of overschrijden van de spilindex met 2% verhoogd.

Deel dit artikel

Meer nieuws