Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Jaarverslag 2022: verder bouwen aan een moderne overheid

Publication date
03 maart 2023
Cover jaarverslag BOSA 2022

Ontdek de meest markante realisaties van de FOD Beleid en Ondersteuning in het jaarverslag 2022.

 • De BOSA bouwde in 2022 verder aan een innovatieve, transparante, toegankelijke, inclusieve en duurzame overheid.

  Dat deden we door ondersteuning te bieden in onze 5 kerndomeinen

  • Werken bij de overheid 
  • Digitale overheid 
  • Begroting en boekhouding 
  • Overheidsopdrachten 
  • Strategische ondersteuning.

  Wil je weten voor hoeveel overheidsmedewerkers de FOD BOSA intussen de personeelsadministratie doet? Of hoeveel selecties we vorig jaar afsloten? Misschien wil je wel een gokje wagen over hoeveel authenticaties er in 2022 gebeurden via onze federale authenticatie dienst ‘FAS’? Of hoeveel e-facturen verwerkt werden via het Mercurius-platform? Of misschien heb je interesse in de stappen die we zetten naar het transparanter maken van de begroting

  In dit jaarverslag ontdek je onze meest markante realisaties van 2022. 

  Veel leesplezier! 

  Heb je vragen over onze dienstverlening of over het jaarverslag? Contacteer ons

Deel dit artikel

Meer nieuws