Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Jouw tevredenheid over het beheer van jullie vragen en aanvragen om hr-ondersteuning

Publication date
30 juni 2024
Une main qui tient une pièce de puzzle

Sinds december 2023 kan je je tevredenheid over de FOD BOSA delen. Met het oog op de permanente verbetering van onze diensten wil onze organisatie immers graag weten hoe tevreden je bent over elke interactie die je als hr-professional hebt met ons.

Reageer gerust nog op deze tevredenheidsenquête. Hoe meer feedback we krijgen, hoe beter we deze kunnen verwerken in de permanente verbetering van de hr-diensten van FOD BOSA.

Ontdek de huidige resultaten    

Velen van jullie reageerden al: sinds eind 2023 verstuurden we 660 individuele enquêtes (cijfers van 21 juni), 22% ervan werd ingevuld. 

 • Snelheid van behandeling van jullie vragen: 62% van de respondenten is tevreden/zeer tevreden dat 72% van de vragen binnen 5 dagen en 81% binnen de 10 dagen wordt behandeld. 
 • Duidelijkheid van antwoorden: 70% van de respondenten is tevreden/zeer tevreden. 
 • Ondersteuning: 67% van de respondenten is tevreden/zeer tevreden er rekening mee houdend dat de overgrote meerderheid van de aanvragen het webformulier - nog - niet gebruikt 
 • Aanbeveling: 83% van de respondenten raadt collega's aan om deze service te gebruiken 

Voornaamste verbeterpunten 

 • De klant waarschuwen als het antwoord langer gaat duren
 • Voeg systematisch een contactpersoon toe, zelfs als de verwerking meer 'geautomatiseerd' is
 • Stuur de enquête niet als de klant is doorverwezen naar andere teams buiten hr.

Belangrijkste sterke punten

 • Beschikbaarheid en luistervaardigheden
 • Ondersteuning voor managementteams en expertise
 • Interessante informatie 

Volgende stappen

Deze volgende stappen worden genomen door het Customer Success Management team van de BOSA: 

 • Presentatie van de resultaten aan het netwerk van de P&O-directeurs (na de zomer)
 • Implementatie van verbeteringen (tegen eind 2024) 
 • Resultaten delen op elke strategische CSM-meeting (vanaf vandaag) 

Wij willen graag van jouw ervaring een succes maken!  

Meer info  

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Publicatie van de verordening ecodesign

  Publication date
  22 juli 2024
  Op 28 juni laatstleden werd de verordening (EU) 2024/1781 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen...
 • Omzendbrief Belangenconflicten

  Publication date
  22 juli 2024
  Op 8 juli 2024 werd de omzendbrief van 11 juni 2024 betreffende Overheidsopdrachten-Deontologie-Belangenconflict-Draaideurconstructie ('revolving doors') gepubliceerd in het...