Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kilometervergoeding: verhoging en driemaandelijkse herziening

Publication date
08 december 2022
verkeersopstopping op een weg op een grijze en mistige dag

Het koninklijk besluit van 10 november 2022 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 november 2022. Het bevat twee afzonderlijke maatregelen: 

  • de verhoging van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voor de periode van maart tot juni 2022 in plaats van vanaf 1 juli 2022
  • de driemaandelijkse herziening van de kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2022. 

De eerste maatregel stelt het bedrag van de kilometervergoeding vast op 0,4020 euro voor dienstverplaatsingen tussen 1 maart 2022 en 30 juni 2022. Vanaf 1 juli 2022 is dit bedrag vastgesteld op 0,4170 euro op basis van omzendbrief nr. 705 van 23 juni 2022.  

Met de tweede maatregel komt er een driemaandelijkse aanpassing van de kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2022. De driemaandelijkse aanpassing maakt het mogelijk sneller te reageren op schommelingen van de brandstofprijzen. 
 

Vanaf 1 oktober 2022 wordt het bedrag van de kilometervergoeding vastgesteld op 0,4201 euro op basis van omzendbrief nr. 711 van 30 november 2022.


Een verdere aanpassing van de kilometervergoeding wordt verwacht op 01/01/2023.

Dit KB wijzigt het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.  

Meer info

 

Deel dit artikel

Meer nieuws