Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Maak kans op de Federale Inclusieprijs 2023

Publication date
29 augustus 2023
""

Wil je een inclusieve actie van jouw organisatie zichtbaar maken? Goede praktijken uitwisselen tussen federale organisaties? Jouw organisatie laten schitteren en kans maken op een prijs tijdens de Federale dag van Inclusie? Dan kan je vanaf nu jouw project indienen!

 • Federale Inclusieprijzen

  Ieder jaar reikt het federaal netwerk diversiteit de Federale Inclusieprijzen uit. Deze prijzen zetten de beste projecten rond diversiteit en inclusie van de federale organisaties en overheidsbedrijven in de bloemetjes.

  Met deze prijzen wil het federaal netwerk diversiteit het federaal personeel sensibiliseren rond diversiteitsthema’s, projecten rond inclusie promoten en het inclusiebeleid binnen de federale overheid stimuleren.

  Wat kan je winnen?

  Je maakt kans op één van vier prijzen:

  • Federale Inclusieprijs: het beste project binnen alle criteria
  • Originaliteitsprijs: het meest originele project
  • Prijs beste voorbeeld: het project dat het beste voorbeeld geeft
  • Publieksprijs: het project dat de meeste stemmen krijgt van het publiek. Deze stemming vindt plaats op de federale dag van inclusie.

  Hoe kan je deelnemen?  

  Iedere federale overheidsorganisatie of federaal overheidsbedrijf kan één project indienen.

 • Lees hier het wedstrijdreglement (PDF, 221.93 KB). Neem dit zeker in detail door voor je jouw project indient.

 • Alle projecten moeten aan volgende deelnemingsvoorwaarden voldoen:

  • Het project is gedeeltelijk of volledig uitgevoerd in 2023.
  • Het project heeft een link met het thema diversiteit en/of inclusie
  • Het project beantwoordt aan een ontwikkelingsdoelstelling inzake diversiteit en inclusie. Bijvoorbeeld binnen een thematisch regeringsplan, de maatschappelijke doelstellingen van duurzame ontwikkeling of andere strategische documenten.
  • Het project is concreet (heeft een specifiek doel, is zichtbaar, meetbaar)  Jouw project wordt vervolgens beoordeeld op basis van volgende criteria:

  1. De impact van het project
  2. Het vernieuwende, creatieve, originele karakter van het project
  3. Een duidelijke onderbouwing van het project
  4. Voorbeeldfunctie van het project
  5. De plaats van het project binnen een langetermijnaanpak

  Lees alle details in het wedstrijdreglement hierboven.  Save the date: 14 november 2023

  De prijsuitreiking vindt plaats op de Federale dag van Inclusie. Zet alvast 14 november in je agenda!

   

Deel dit artikel

Meer nieuws