Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Maak kans op de Federale Inclusieprijs 2024

Publication date
21 juni 2024
""

Wil je een inclusieve actie van jouw organisatie zichtbaar maken? Goede praktijken uitwisselen tussen federale organisaties? Jouw organisatie laten schitteren en kans maken op een prijs tijdens de Federale dag van Inclusie? Dan kan je vanaf nu jouw project indienen!

Elk jaar reikt het federaal netwerk inclusie de Inclusieprijzen uit. Deze prijzen zetten de beste projecten rond diversiteit en inclusie van de federale organisaties en overheidsbedrijven in de bloemetjes.

Met deze prijzen wil het federaal netwerk inclusie het federale personeel sensibiliseren rond diversiteitsthema’s, projecten rond inclusie promoten en het inclusiebeleid binnen de federale overheid stimuleren.

Wat kan je winnen?

Je maakt kans op één van deze vier prijzen:

 • Eerste Federale Inclusieprijs: het beste project binnen alle criteria
 • Federale Inclusieprijs Originaliteit: het meest originele project
 • Federale Inclusieprijs Beste voorbeeld: het project dat het beste voorbeeld geeft
 • Federale Inclusieprijs Publiek: het project dat de meeste stemmen krijgt van het publiek. Deze stemming vindt dit jaar plaats in de aanloop naar de federale dag van inclusie.

Hoe kan je deelnemen?

Elke federale overheidsorganisatie of federaal overheidsbedrijf kan één project indienen.

Lees het wedstrijdreglement (PDF, 199.99 KB). Neem dit zeker in detail door voor je jouw project indient.

Welke projecten maken kans?

Alle projecten moeten aan volgende deelnemingsvoorwaarden voldoen:

 • Het project is gedeeltelijk of volledig uitgevoerd in 2024.
 • Het project heeft een link met het thema diversiteit of inclusie
 • Het project beantwoordt aan een ontwikkelingsdoelstelling rond diversiteit en inclusie. Bijvoorbeeld binnen een thematisch regeringsplan, de maatschappelijke doelstellingen van duurzame ontwikkeling of andere strategische documenten.
 • Het project is concreet (heeft een specifiek doel, is zichtbaar, meetbaar).

Jouw project wordt vervolgens beoordeeld op basis van volgende criteria:

 1. De impact van het project
 2. Het vernieuwende, creatieve, originele karakter van het project
 3. Een duidelijke onderbouwing van het project
 4. Voorbeeldfunctie van het project
 5. De plaats van het project binnen een langetermijnaanpak

Lees alle details in het wedstrijdreglement (PDF, 199.99 KB).

Ontdek op deze pagina voorbeelden van projecten die de voorbije jaren bekroond werden met een inclusieprijs.

Save the date

De prijsuitreiking vindt plaats op de Federale dag van Inclusie. Zet alvast 28 november in je agenda!

Deel dit artikel

Meer nieuws