Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Maak kans op financiering diversiteits- of inclusieproject

Publication date
08 januari 2024

Wil je een project gelinkt aan diversiteit of inclusie uitwerken binnen je federale overheidsorganisatie? Weet dan dat je kans maakt op (gedeeltelijke) financiering vanuit de FOD BOSA! Dien vanaf nu je aanvraag in om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.

Ook in 2024 roept de FOD BOSA alle federale overheidsorganisaties op om diversiteits- en inclusieprojecten voor te dragen voor financiering. Projecten die uitgekozen worden, kunnen van onze kant rekenen op een financiering tot 80% van alle kosten, voor het overige budget staat de betrokken organisatie zelf nog in. In totaal mogen we liefst 154.000 euro verdelen.

Inclusie en diversiteit als rode draad

Er staat geen limiet op het aantal projecten dat een overheidsorganisatie kan voordragen, zolang ze maar de diversiteit en inclusie bevorderen. Maar waar de precieze focus op ligt, kan sterk variëren. Een project kan inzetten op aanpassingen voor personeelsleden met een handicap, mikken op een specifieke doelgroep in zijn geheel, of net ruimer gaan, door bijvoorbeeld een basisopleiding over inclusie uit te werken, iets te doen met inclusief leiderschap, te streven naar een betere dienstverlening voor burgers met specifieke noden, enzovoort.

Reglement

Als het aantal aanvragen het bedrag van € 154.000 overschrijdt, maakt de FOD BOSA een selectie van de ontvankelijke projecten die gefinancierd worden. Deze selectie baseert zich op volgende criteria: 

  1. Impact van het project (duurzaamheid, scope, ..)  
  2. van het project (omschrijving, onderbouwd, …) 
  3. Integratie van de genderdimensie in het project (vragen rond gender mainstreaming) 

De eerste twee criteria worden beoordeeld op een schaal van 20 punten. Het derde criterium wordt beoordeeld op een schaal van 10 punten. Dat betekent dat elk project een totaalscore kan behalen van maximaal 50 punten. Het project met de laagste score krijgt geen cofinanciering. Als de totaalsom van de andere projecten nog steeds boven het maximale bedrag van € 154.000 ligt, krijgt ook het tweede project met de laagste score geen cofinanciering. Indien nodig vallen eveneens het derde/vierde/... project met de laagste score af - tot het aantal overblijvende projecten voldoet aan de totaalsom van € 154.000. 

Praktische info

Heb je een project uitgewerkt? Vul dan hier het deelnameformulier (DOCX, 160.68 KB) in en stuur het met de nodige bijlagen door naar inclusie@bosa.fgov.be. Om de aangevraagde bedragen te verantwoorden hebben we niet enkel een ingevuld aanvraagformulier nodig, maar budgettaire bewijstukken, met name offertes of facturen. Je hebt nog tot en met 17 maart 2024 om je aanvraag in te dienen.

Wil je eerst nog meer weten over de procedure? Je kunt de slides van onze infosessies hieronder vinden: 

Vorig jaar steun gekregen?

Organisaties die in 2023 op cofinanciering van de BOSA konden rekenen en in 2023 opnieuw een aanvraag indienen, moeten ook nog de laatste stand van zaken meegeven over alle projecten die onze steun kregen, of een eindevaluatie delen als de projecten ondertussen gedaan zijn. Deze feedback kan je ons geven via dit evaluatieformulier (DOC, 116.24 KB).

Een beetje inspiratie

Ben je benieuwd naar de projecten die vorig jaar financiële steun kregen? Bekijk het overzicht waardoor je je misschien kan laten inspireren.

 

 

Deel dit artikel

Meer nieuws