Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Maak kans op financiering van diversiteits- of inclusieproject

Publication date
05 januari 2023

Wil je een project gelinkt aan diversiteit of inclusie uitwerken binnen je federale overheidsorganisatie? Weet dan dat je kans maakt op (gedeeltelijke) financiering vanuit de FOD BOSA! Dien vanaf nu je aanvraag in om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.

Ook in 2023 roept de BOSA alle federale overheidsorganisaties op om diversiteits- en inclusieprojecten voor te dragen voor financiering. Projecten die uitgekozen worden, kunnen van onze kant rekenen op een financiering van 80% van alle kosten, voor het overige budget staat de betrokken organisatie zelf nog in. In totaal mogen we liefst 154.000 euro verdelen.

Inclusie en diversiteit als rode draad

Er staat geen limiet op het aantal projecten dat een overheidsorganisatie kan voordragen, zolang ze maar de diversiteit en inclusie bevorderen. Maar waar de precieze focus op ligt, kan sterk variëren. Een project kan inzetten op aanpassingen voor personeelsleden met een handicap, mikken op een specifieke doelgroep in zijn geheel, of net ruimer gaan, door bijvoorbeeld een basisopleiding over inclusie uit te werken, iets te doen met inclusief leiderschap, te streven naar een betere dienstverlening voor burgers met specifieke noden, enzovoort.

Thema van het jaar

Hoewel iedereen vrij is om zelf de focus van een project te bepalen, is er dit jaar ook weer een centraal thema. De keuze viel deze keer op ‘toegankelijkheid van de werkvloer’, een topic dat voor élke overheidsmedewerker van belang is. Het omvat subthema’s als gendergelijkheid, inclusieve organisatiecultuur, alles met betrekking tot handicaps, … Het jaarthema ligt ook in lijn met de federale actieplannen. We willen iedereen aanmoedigen om een project hierop te laten aansluiten, al is het dus zeker geen verplichting.

Praktisch info

Heb je een project uitgewerkt? Vul dan hier het deelnameformulier in (DOCX, 242.45 KB)en stuur het met de nodige bijlagen door naar diversity@bosa.fgov.be. Om de aangevraagde bedragen te verantwoorden hebben we niet enkel een ingevuld aanvraagformulier nodig, maar budgettaire bewijstukken, met name offertes of facturen. Je hebt nog tot en met 31/03 de tijd om je aanvraag in te dienen.

Wil je eerst nog meer weten over de procedure? Neem dan deel aan één van onze online infosessies:

Vorig jaar steun gekregen?

Organisaties die in 2022 op cofinanciering van de FOD BOSA konden rekenen en in 2023 opnieuw een aanvraag indienen, moeten ook nog de laatste stand van zaken meegeven over alle projecten die onze steun genoten, of een eindevaluatie delen als de projecten er ondertussen op zitten. Deze feedback kan je ons geven via dit evaluatieformulier. (DOCX, 121.05 KB)

Een beetje inspiratie

Ben je benieuwd naar de projecten die vorig jaar financiële steun kregen? Hier vind je een overzicht waardoor je je misschien kan laten inspireren.

Deel dit artikel

Meer nieuws