Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Meer mensen met handicap in dienst bij federale overheid

Publication date
07 mei 2024
Man in wheelchair

In 2023 lag het aantal federale overheidsmedewerkers met een handicap op 1,40%. Dat is een aanzienlijke stijging tegenover het jaar ervoor, toen het nog om 1,09% ging. Zo komt het cijfer opnieuw iets dichter bij het quotum van 3%, na enkele jaren van achteruitgang. Bovendien zijn er enkele bemoedigende ontwikkelingen die de basis moeten leggen van een verdere stijging.

Uit het nieuwste evaluatierapport van de Commissie voor de inclusie van personen met een handicap (CIPH) blijkt het aantal werknemers met een handicap gestegen te zijn: het ging van 1,09% in 2022 naar 1,40% in 2023. Deze algemene stijging leidt er ook toe dat intussen meer organisaties voldoen aan het 3%-quotum. Vorig jaar haalde slechts één organisatie die lat, nu zijn dat er vier. Het gaat om het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, de Sociale Zekerheid, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Stappen in goede richting

Met deze cijfers is voor het eerst in lange tijd opnieuw een gunstige evolutie vast te stellen. Uit de analyses van de werkgroep monitoring blijkt bovendien dat deze cijfers een systematische onderrapportering bevatten t.o.v. de realiteit op het terrein. De CIPH ziet dan ook een aantal bemoedigende ontwikkelingen. Zo zijn er sinds begin 2023 vacatures waarvoor enkel mensen met een handicap mogen solliciteren. Afgelopen jaar werden alvast tien van zulke selectieprocedures opgezet. Tot nu kon dat enkel voor contractuele jobs, maar binnenkort wordt het eveneens mogelijk voor statutaire .

Verder bracht een nieuw actieplan een positieve dynamiek op gang onder de verschillende federale overheidsorganisaties. Een bewijs daarvan zijn de infosessies die in 2023 plaatsvonden, bedoeld om de onderlinge dialoog te versterken en de monitoring van de cijfers te verbeteren. Daarnaast zijn er nu ook meer wettelijke mogelijkheden om positieve acties op te zetten. Tot slot werd het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 op 30 april hervormd, wat voor verdere verbeteringen zal zorgen, bijvoorbeeld op het vlak van monitoring en het erkennen van meer handicapsituaties voor redelijke aanpassingen van selecties.

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws

  • Ontdek de MyGov.be-app!

    Publication date
    14 mei 2024
    De FOD BOSA heeft een nieuwe mijlpaal bereikt met de lancering van onze nieuwste app, MyGov.be! Deze app is ontworpen om jouw interactie met overheidsdiensten eenvoudiger en...