Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerraad: aanleg crisisreserve federale personeel

Publication date
21 maart 2023
" "

De Ministerraad van 17 maart 2023 keurt een ontwerp koninklijk besluit goed rond de aanleg van een crisisreserve van het federale overheidspersoneel.

Het ontwerp wil hiermee:

 • de inzetbaarheid van het federaal overheidspersoneel tijdens een crisis bevorderen

 • en de coördinatie ervan concretiseren.

De crisisreserve gebeurt op vrijwillige basis en moet slagkrachtig, snel en soepel kunnen worden ingezet.

Stappen vóór de inwerkingtreding:

 • Vakbondsonderhandelingen 
 • Advies Raad van State 
 • Ondertekening Koning 
 • Publicatie Belgisch Staatsblad 

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Budgettaire toestand België: actualisatie 2023 en 2024

  Publication date
  21 september 2023
  Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een actualisatie gemaakt van de budgettaire toestand voor de jaren 2023 en 2024 voor entiteit I (die de federale overheid en de...
 • In het Staatsblad: personeelsplanning

  Publication date
  19 september 2023
  Het koninklijk besluit dat de artikels 5 en 6 van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan...
 • Opendeurdag bibliotheek

  Publication date
  18 september 2023
  Op dinsdag 3 oktober nodigt de bibliotheek je uit om haar beter te leren kennen en haar 60ste verjaardag te vieren.