Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerraad: aanleg crisisreserve federale personeel

Publication date
21 maart 2023
" "

De Ministerraad van 17 maart 2023 keurt een ontwerp koninklijk besluit goed rond de aanleg van een crisisreserve van het federale overheidspersoneel.

Het ontwerp wil hiermee:

  • de inzetbaarheid van het federaal overheidspersoneel tijdens een crisis bevorderen

  • en de coördinatie ervan concretiseren.

De crisisreserve gebeurt op vrijwillige basis en moet slagkrachtig, snel en soepel kunnen worden ingezet.

Stappen vóór de inwerkingtreding:

  • Vakbondsonderhandelingen 
  • Advies Raad van State 
  • Ondertekening Koning 
  • Publicatie Belgisch Staatsblad 

Deel dit artikel

Meer nieuws