Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerraad: aanwerving van personen met een handicap

Publication date
06 oktober 2023
""

Op 6 oktober 2023 keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed met verscheidene maatregelen tot inclusie van personen met een handicap en redelijke aanpassingen tijdens selecties.

  Ondanks verschillende maatregelen om de aanwerving van personen met een handicap in het openbaar ambt aan te moedigen, blijft het gemiddelde structureel onder het quotum van 3%. Binnen het federaal openbaar ambt bedroeg het aantal personeelsleden met een handicap 1,09% in 2022.

  In deze context wil dit ontwerp van koninklijk besluit:

  • het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage hervormen
  • de aanwerving van personen met een handicap stimuleren
  • de overheidsdiensten die onder haar toepassingsgebied vallen in staat stellen de 3%-quota op termijn behalen
  • de monitoring van personen met een handicap binnen het personeelsbestand van de federale overheid scherpstellen
  • de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) hervormen
  • een duidelijker kader creëren rond het onderzoek naar redelijke aanpassingen bij selecties
  • een voordeligere woon-werkverkeerregeling voor personen met een handicap creëren. De draagwijdte van elke bepaling van het ontwerp is opgenomen in het verslag aan de koning.

  Fasen vóór de inwerkingtreding:

  • vakbondsonderhandelingen
  • Raad van State
  • ondertekening door de koning
  • Belgisch Staatsblad

  Deel dit artikel

  Meer nieuws