Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerraad: omzendbrief verlenging vrijstelling vaccinatie

Publication date
22 december 2022
covid19

Op de ministerraad van 16 december 2022 werd omzendbrief nr. 707bis  goedgekeurd. Deze omzendbrief verlengt de periode voor dienstvrijstelling voor vaccinatie voor jezelf en als begeleider van je minderjarige kinderen tot 31 maart 2023.

Omzendbrief nr. 707 van 15 september 2022 activeerde voor de periode tussen 1 september en 31 december 2022, de richtlijnen uit de omzendbrieven nr. 693 en nr. 693bis.

De richtlijnen gaan over de toekenning van dienstvrijstelling voor federale ambtenaren bij coronavaccinatie en de toekenning van dienstvrijstelling voor de begeleiding van minderjarige kinderen bij coronavaccinatie.

De omzendbrief wordt binnenkort gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deel dit artikel

Meer nieuws