Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerraad: premiesysteem voor artsen en tandartsen

Publication date
23 december 2023
Femme qui sourit avec blouse de médecin et stéthoscope autour du cou

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een premiesysteem creëert voor artsen en tandartsen binnen de federale overheid.

Voor bepaalde functies, zoals artsen en tandartsen, is het steeds moeilijker om voldoende gekwalificeerde personeelsleden te vinden en te behouden, terwijl deze functies van essentieel belang zijn voor de goede werking van de diensten.

Om hieraan tegemoet te komen, bepaalt dit ontwerp van koninklijk besluit een premiesysteem voor de artsen- en tandartsen binnen de federale overheid.

Verdere stappen

  • Vakbondsonderhandelingen 
  • Advies van de Raad van State 
  • Handtekening van de koning 
  • Publicatie Belgisch Staatsblad

Deel dit artikel

Meer nieuws