Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mobiliteitsbudget voor management- en staffuncties in de FOD’s en POD’s

Publication date
06 september 2023
""

Het koninklijk besluit tot invoering van een mobiliteitsbudget voor houders van managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 28 juli 2023.

Via dit koninklijk besluit kunnen houders van managementfuncties bij Federale overheidsdiensten (FOD’s) en Programmatorische federale overheidsdiensten (POD’s) kiezen voor een mobiliteitsbudget ter vervanging van hun bedrijfswagen. Ze zijn echter niet verplicht dit te doen. 

De totale bezoldiging van de houders van managementfuncties bij de FOD's en POD’s omvat voortaan automatisch ofwel de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privégebruik ofwel het mobiliteitsbudget. Elke werkgever kan zelf beslissen of hij al dan niet een mobiliteitsbudget binnen zijn organisatie wil invoeren.

Wanneer een werkgever ervoor kiest een mobiliteitsbudget in te voeren binnen zijn organisatie, kunnen werknemers, maar ze zijn niet verplicht, hun bedrijfswagen of hun recht op een bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget.

Dit budget kan vrij worden besteed in 3 pijlers, rekening houdend met de mogelijkheden die de werkgever aanbiedt:

  • Pijler 1: milieuvriendelijke bedrijfswagen
  • Pijler 2: duurzame vervoermiddelen en huisvestingskosten.
  • Pijler 3: geld

Raadpleeg de procedure voor organisaties die zijn aangesloten bij de FOD BOSA (PersoPoint)

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws