Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Monitoringcomité: actualisatie budgettaire toestand 2022-2027 (juli 2022)

Publication date
14 juli 2022

Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een raming gemaakt van de budgettaire toestand bij ongewijzigd beleid voor de periode 2022-2027. De analyse staat beschreven in een rapport dat zopas is gepubliceerd.

De ramingen van het Monitoringcomité zijn onder meer gebaseerd op de Economische Vooruitzichten 2022-2027 van het Federaal Planbureau van 17 juni. De kost van het op 18 juni afgesloten energieakkoord werd wel reeds verwerkt in de cijfers.

Dit zijn de voornaamste vaststellingen op basis van de ramingen:

 • Begrotingstekort voor entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid):
  • 3,5 % of 19,4 miljard euro in 2022.
  • 3,5 % of 20,1 miljard euro in 2023.
  • Tekort neemt toe in de daaropvolgende jaren tot -4,5 % of -29,0 miljard euro in 2027, bij ongewijzigd beleid.
 • Begrotingstekort voor gezamenlijke overheid  (d.i. inclusief regionale en lokale overheden):
  • 5,1 % of 28,0 miljard euro in 2022.
  • 4,6 % of 26,1 miljard euro in 2023.
  • Tekort neemt nadien toe tot -5,1 % of -32,9 miljard euro in 2027, bij ongewijzigd beleid
 • Staatsschuld loopt continu op:
  • 105,5 % van het bbp in 2022
  • 107,8 % in 2023
  • Tot 115,9 % in 2027

Download hier (PDF, 2.83 MB) het volledige rapport over de ramingen.

Deel dit artikel

Meer nieuws