Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Monitoringcomité: actualisatie budgettaire toestand 2022-2027 (maart 2022)

Publication date
17 maart 2022

Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een raming gemaakt van de budgettaire toestand bij ongewijzigd beleid voor de periode 2022-2027. De analyse staat beschreven in een rapport dat zopas is gepubliceerd.

De ramingen van het Monitoringcomité zijn onder meer gebaseerd op de Economische Vooruitzichten 2022-2027 van het Federaal Planbureau van 24 februari. Hierdoor is er in de voorliggende ramingen nog geen rekening gehouden met de budgettaire en economische gevolgen van de inval van Rusland in Oekraïne, die op diezelfde dag begon. De kost van het op 14 maart afgesloten energieakkoord werd wel reeds verwerkt in de cijfers.

Dit zijn de voornaamste vaststellingen op basis van de ramingen:

 • Begrotingstekort voor entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid):
  • 4,0 % of 20,3 miljard euro in 2021.
  • 3,0 % of 16,3 miljard euro in 2022.
  • Tekort neemt af tot 2,6 % of 14,3 miljard euro in 2023 en neemt weer toe in de daaropvolgende jaren tot -3,4 % of -21,1 miljard euro in 2027, bij ongewijzigd beleid.
 • Begrotingstekort voor gezamenlijke overheid  (d.i. inclusief regionale en lokale overheden):
  • 5,8 % of 29,5 miljard euro in 2021
  • 4,5 % of 24,2 miljard euro in 2022
  • Tekort neemt af tot 3,8 % in 2023 en 3,5 % in 2025 om nadien opnieuw toe te nemen tot -4,0 % of -24,9 miljard euro in 2027, bij ongewijzigd beleid
 • Staatsschuld daalt in 2022 en loopt daarna continu op:
  • 108,3 % van het bbp in 2021
  • 107,3 % in 2022
  • Tot 113,6 % in 2027

Download het volledige rapport over de ramingen.

Deel dit artikel

Meer nieuws