Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Naar een beleid dat meer op feiten gebaseerd is

Publication date
15 mei 2022
conférence

Op 9 mei organiseerden de FOD BOSA en het Federaal Planbureau samen een conferentie in het teken van evidence-based policy. Verschillende academische experts en enkele regeringsleden kwamen er spreken over beleid dat op feiten gebaseerd is en hoe dit het best wordt aangepakt.

Tijdens de conferentie, ter plekke bijgewoond door 120 mensen en online gevolgd door meer dan 250 anderen, werd het nut van contrafeitelijke evaluatietechnieken toegelicht, als manier om een oorzakelijk verband te leggen tussen een beleidsmaatregel en waargenomen resultaten. Heel concreet werden ook ervaringen uit België en de buurlanden gedeeld, wat heel wat leerrijks opleverde.

Meer info

Ben je benieuwd naar wat er allemaal aan bod kwam?

Deel dit artikel

Meer nieuws