Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Network Innovation neemt je mee op toekomstverkenning

Publication date
08 maart 2022

Niemand kan met zekerheid de toekomst voorspellen, maar toch is het mogelijk om in te schatten welke veranderingen kunnen plaatsvinden, zodat je erop kan anticiperen. De toekomst onderzoeken kan dus lonen, ook binnen de overheid. Tijdens een nieuwe (online) inspiratiesessie van Network Innovation wordt dieper ingegaan op het principe van toekomstverkenning en hoe daar binnen de overheid werk van kan worden gemaakt. 

Vrouw kijkt naar de toekomst

Tijdens de sessie van Network Innovation komen twee hoofdsprekers aan bod die het centrale onderwerp vanuit hun rijke ervaring benaderen. Maya Van Leemput is de eerste. Zij is senior onderzoeker bij het kenniscentrum Applied Futures Research - Open Time van de Erasmushogeschool Brussel, waar ze Strategic Futures Orientation doceert. Ze toont ons hoe je aan de hand van experimentele, creatieve en participatieve benaderingen de toekomst kan verkennen. Door meer over de toekomst te praten, bouwen we ook aan onze toekomstgerichte vaardigheden. 

Ontdek toekomstsimulatiespel 

De tweede spreker op het programma is Laurent Bontoux, senior prognosedeskundige bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de EU. Hij is een van de auteurs van het Scenario Exploration System (SES), een ‘serious game’ waarmee je betrokkenheid kan stimuleren om mogelijke wegen naar de toekomst te verkennen. 

Tot slot worden op deze inspiratiesessie nog enkele concrete cases voorgesteld waarbij er binnen overheidsorganisaties met toekomstverkenning aan de slag is gegaan. Deze cases worden binnenkort nog toegevoegd aan het programma. 

Praktisch 

De inspiratiesessie met focus op toekomstverkenning vindt online plaats op dinsdag 22 maart, van 15 tot 17 uur. Ben je geprikkeld door wat er op de planning staat? Aarzel dan zeker niet om je in te schrijven! 

Schrijf je nu in via deze link.

Network Innovation 

Network Innovation is het netwerk van innovatieve ambtenaren. Naast bijeenkomsten die georganiseerd worden voor dit netwerk, is er ook een LinkedIn-groep waar informatie wordt uitgewisseld over innovatie binnen de federale overheid, bedoeld om elkaar te inspireren. 

Network Innovation is een initiatief van Nido, het federale innovatielab dat deel uitmaakt van de BOSA. Meer info vind je op www.nidolab.be.

Deel dit artikel

Meer nieuws

  • Rouwverlof contractuelen

    Publication date
    06 februari 2023
    De Ministerraad van 3 februari 2023 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat artikel 15bis wijzigt van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven...