Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe prijsindex voor bouwmaterialen

Publication date
26 januari 2023

De prijsindex voor bouwmaterialen, de I-index, wordt geleidelijk afgeschaft. De nieuwe I-2021-index wordt de referentie-index. De stopzetting van de I-index, na de publicatie ervan in december 2022, impliceert dat het volgen van de materiaalprijzen in de herzieningsformules moet worden gewijzigd wanneer de I-index op het moment van de herziening betrekking heeft op een periode na december 2022.  

De Mercurius-commissie legt uit hoe deze overgang moet plaatsvinden, hetzij via een omschakelingsformule, hetzij door gebruik te maken van de I+-index: 

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • In het Staatsblad: Work Life Balance

  Publication date
  28 november 2023
  Het koninklijk besluit van 21 november 2023 tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de Work Life Balance als omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het...
 • Ministerraad: omstandigheidsverlof pleeggezinnen

  Publication date
  27 november 2023
  De Ministerraad van 24 november 2023 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het verlofbesluit waardoor pleegkinderen volledig op dezelfde voet geplaatst...