Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe prijsindex voor bouwmaterialen

Publication date
26 januari 2023

De prijsindex voor bouwmaterialen, de I-index, wordt geleidelijk afgeschaft. De nieuwe I-2021-index wordt de referentie-index. De stopzetting van de I-index, na de publicatie ervan in december 2022, impliceert dat het volgen van de materiaalprijzen in de herzieningsformules moet worden gewijzigd wanneer de I-index op het moment van de herziening betrekking heeft op een periode na december 2022.  

De Mercurius-commissie legt uit hoe deze overgang moet plaatsvinden, hetzij via een omschakelingsformule, hetzij door gebruik te maken van de I+-index: 

Deel dit artikel

Meer nieuws