Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe stap naar meer inclusie voor mensen met handicap

Publication date
29 mei 2024

In mei zijn twee koninklijk besluiten die betrekking hebben op overheidspersoneel met een handicap in werking getreden. Ze vormen de wettelijke basis voor een aantal concrete maatregelen die moeten leiden tot meer inclusie en sluiten op die manier aan bij het Federaal Actieplan Handicap.

 • Deze twee koninklijke besluiten moeten alle mensen met een handicap ten goede komen die willen werken voor de federale overheid. Het streefdoel om de tewerkstelling van mensen met een handicap binnen de federale overheid naar minstens 3% te brengen, moet zo ook dichterbij komen.

  Uitgebreide rechten

  Het koninklijk besluit (KB) van 6 oktober 2005 is aangepast en heet vanaf nu ‘Koninklijk besluit betreffende de inclusie van personen met een handicap en redelijke aanpassingen bij selecties’. Dit besluit zorgt voor verschillende verbeteringen, die zowel sollicitanten, personeelsleden als werkgevers ten goede komen:

  • Verduidelijking van de mogelijkheden om redelijke aanpassingen bij selecties aan te vragen en uitbreiding van erkende attesten die er toegang toe geven.
  • Aanpassing van de lijst van attesten die meetellen voor het 3%-quotum, met toevoeging van twee nieuwe attesten: de parkeerkaart voor personen met een handicap en de European Disability Card.  Deze attesten geven ook recht op alle positieve acties gelinkt aan een handicap die gelden binnen de federale overheid, waaronder voorbehouden selecties en voorrang bij aanwerving
  • Verduidelijking van het principe dat elke persoon die gebruik maakt van een positieve actie gelinkt aan een handicap, ook opgenomen wordt in de monitoring.
  • Nieuwe opties voor woon-werkverkeer, waarbij medewerkers met een handicap de keuze hebben om:
   • hun eigen wagen te gebruiken en hiervoor een kilometervergoeding te ontvangen
   • het openbaar vervoer te gebruiken en een vergoeding aan te vragen ter waarde van een eersteklasticket bij nood aan meer ruimte of een stille omgeving
  • Vereenvoudigde berekening van bestellingen bij ‘maatwerkbedrijven’, die kunnen meetellen voor maximaal een derde van het 3%-quotum.
  • Hervorming van de BCAPH, de commissie die toeziet op het behalen van het 3%-quotum. De naam ervan verandert ook naar ‘Commissie voor de inclusie van personen met een handicap’ (CIPH).

  Voorbehouden statutaire selecties voor personen met een handicap

  Naast het aangepaste koninklijk besluit (KB) is er ook nog een gloednieuw KB, dat van 24 maart 2024. Dat KB maakt het mogelijk om voortaan statutaire selecties te organiseren voorbehouden voor personen met een handicap.

  Zo’n voorbehouden selectie bestaat uit:

  • Een versnelde selectieprocedure, die bijvoorbeeld enkel uit een selectiegesprek bestaat.
  • Persoonlijke begeleiding door iemand anders dan de leidinggevende tijdens het eerste jaar, om zo de integratie te bevorderen.

  Dit KB vervolledigt gelijkaardige maatregelen die al bestonden voor contractuele selecties.

  Tegemoetkoming aan reële behoeften

  Deze twee KB’s gaan zeker het verschil maken op het terrein. Ze bieden ook een antwoord op de zorgen en behoeften van federale organisaties en hun personeel met een handicap, iets wat naar boven kwam bij tevredenheidsenquêtes die eind 2023 zijn afgenomen. Zo bleek bijvoorbeeld de vraag om bijkomende mogelijkheden en meer ondersteuning eenmaal iemand in dienst is, breed te leven. Daar bieden deze KB’s alvast een antwoord op.

  Bovendien beschikken de federale organisaties dankzij deze KB’s over meer hefbomen. De monitoring van het aantal personeelsleden dat een handicap heeft, kan dankzij deze maatregelen efficiënter verlopen. De KB’s bieden ook meer mogelijkheden om mensen met een handicap aan te werven, op verschillende niveaus én voor uiteenlopende jobs.

  Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws